CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.800 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Lijst van ruim 12.000 titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 1000 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5800 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (31 januari 2021) gegevens over 12.400 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen340
BLLBritish LibraryLonden650
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen120
EHCErfgoedbibliotheek Hendrik ConscienceAntwerpen850
GADGemeente-Archief Dordrecht
    (Diversa Sed Una)
Dordrecht470
GBRBibliotheekRotterdam1340
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1530
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheek / RijksarchiefKortrijk281
MMWMuseum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
SBHStadsbibliotheekHaarlem1450
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrin
St. Petersburg185
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen440
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5740
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2350
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg100
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.

Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neerlandistiek.nl staan 80 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van een aantal Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en Engelse vertalingen opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Acolastus. De filio prodigo (1533) door Guilielmus Gnapheus (Willem Claesz. de Volder) facsimile
 3. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 4. Aluta (1535) door Georgius Macropedius teksteditie; idem (herdruk 1539) facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 5. Rebelles (1535) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553 teksteditie; facsimile
 6. Andrisca (herdruk 1545) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 7. Petriscus (1536) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 8. Hecastus (1539) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 9. Samarites comoedia de Samaritano evangelico (1539) door Petrus Papeus facsimile
 10. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 11. Bassarus (1540) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 12. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 13. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 14. Medea Euripidis (1543) door Petreius Tiara teksteditie
 15. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 16. De Hypocrisis falsa religione (1544) door Guilielmus Gnapheus (Fullonius, Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen) teksteditie
 17. Adamus fabula Christianae pietatis (1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 18. Asotus (herdruk 1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 19. Iosephus (herdruk 1553) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 20. Lazarus (1541) facsimile; idem (herdruk 1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 21. Hypomone seu patientia (1554) door Georgius Macropedius facsimile
 22. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 23. Jesus scholasticus (1556) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 24. Soter gloriosus (1563) door François Goethals teksteditie
 25. Nehemias (1570) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1614)facsimile
 26. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 27. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 28. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 29. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 30. Saulus conversus (1581) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 31. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 32. Tobaeus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 33. Een tafelspel van Meester Kackadoris, ende een doof-wijf met ayeren (1596) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 34. Een tafel spel van een lansknecht die teghen zijn eyghen schaduwe vocht (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 35. Een tafel-spel van een parsonagie, een sot speelende met een Marot (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 36. Susanna (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 37. Daniel (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 38. Triumphus Christi (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 39. Pseudostratiotae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 40. Cunae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile
 41. Vitulus (1599) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile (met het Liber eligiarum)
 42. Adamus exul (1601) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 43. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 44. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 45. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 46. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 47. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 48. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1670) teksteditie;
 49. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 50. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 51. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 52. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 53. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 54. Funus, dat is: het lijck (1611) door Cornelis Crul facsimile
 55. Absurda. Dat is, Vremdt bescheedt (1611) door Cornelis Crul facsimile
 56. Dialogus van dry personagien. Wt colloquie Erasmi ghenaemt Hippoplanus, dat is peertschalc oft roskam (1611) door Cornelis Crul facsimile
 57. Exequiae seraphicae, dat is: Minnebroeders uit-vaert (1611) door Cornelis Crul facsimile
 58. Een dronckaert by hemzelven meynt dat hy wonder siet (1611) door Cornelis Crul facsimile
 59. Thamara (1611) door Rochus de Honert facsimile
 60. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 61. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 62. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 63. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 64. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 65. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 66. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 67. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 68. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 69. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 70. Spel des oproers tot Ephesien (1614) door Dierick Scabaelje facsimile
 71. Iuditha (herdruk 1614) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 72. Naaman (herdruk 1614) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 73. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 74. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 75. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 76. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 77. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 78. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile
 79. Rodd’rick ende Alphonsus (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 80. Griane (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 81. Lucelle (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie
 82. Bardas tragicomoedia (1616) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 83. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 84. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 85. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 86. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 87. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 88. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 89. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 90. Ware-nar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 91. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 92. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 93. Livia (1617) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 94. Saul (1617) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 95. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 96. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 97. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 98. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 99. Lichte Wigger (1617) door Gerrit Cornelisz. van Santen facsimile
 100. Den getrouwen herder uyt Arcadien (1618) door Govert van der Eembd facsimile
 101. Boeren-slach, gheslaghen door Remmet Coeje-clauwer ( 1618) facsimile
 102. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 103. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 104. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 105. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 106. Claudius Domitius Nero (1618) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 107. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 108. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 109. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 110. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 111. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 112. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 113. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 114. Claas Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 115. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster teksteditie facsimile
 116. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 117. Snappende Siitgen (1620) door Gerrit Cornelisz. van Santen teksteditie; facsimile
 118. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 119. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) facsimile
 120. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 121. Sophonisba (1621) door Govert vander Eembd teksteditie; facsimile
 122. Balduinus imperator Constantinopolitanus. Baudewyn graeff van Vlaenderen ende Henegauwe, keyser van Constantinopolen (1621) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 123. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 124. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg teksteditie; facsimile
 125. Daraide (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile
 126. Ian Soetekau (1621) facsimile idem (herdruk 1627) teksteditie; facsimile
 127. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 128. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 129. Bruylofts-spel, van drie personagien, voor Nicolaes Abeel ende Claesgen Claes (1622) door G.K. (Al eenderley) facsimile
 130. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 131. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 132. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 133. Droeff-eyndich-spel, van de moordt van sultan Osman, keyser van Turckijen: gheschiet den 20sten Mey 1622 (1623) door Abraham Kemp facsimile
 134. Van t’een op t’aer, soo wordmen niet dol (1624) door Gerrit Cornelisz van Santen teksteditie; idem (herdruk 1624) facsimile
 135. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 136. D’ontsettinghe van Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 137. David (1625) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 138. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 139. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 140. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 141. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 142. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 143. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 144. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 145. Klucht van Tryn van Hamborg, ghespeelt op de oude kamer in Liefde Bloeyende (anoniem, 1627) teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 146. Kallefs-val (1628) door Samuel Coster facsimile
 147. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 148. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 149. Het vonnisse van Anastasius (1628) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 150. Salomon (1628) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie facsimile
 151. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 152. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) teksteditie; facsimile
 153. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius teksteditie; facsimile
 154. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 155. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. teksteditie; facsimile
 156. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 157. Biron (1629) door Hendrik Roelandt teksteditie; facsimile (KBH en UBL); idem (herdruk 1661) teksteditie; facsimile
 158. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 159. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 160. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 161. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 162. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie; facsimile
 163. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1631) door Abraham van Mildert teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1633) teksteditie; facsimile
 164. Calasires sterfdagh (1631) door Matthijs van Velden facsimile
 165. Henricus Octavus seu schisma Anglicarum (1631) door Nicolaus Vernulaeus teksteditie door Thomas Bervoets bij Stilus; facsimile
 166. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 167. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 168. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 169. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 170. Jason ende Medea (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 171. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 172. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 173. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) facsimile
 174. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster (uitgegeven door Houthaeck) facsimile; idem (door Van der Plasse) facsimile
 175. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile KBH en UBL; idem (herdruk 1642) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1643) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) facsimile
 176. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 177. Romanus Diogenes Constantinopolitanus imperator (1633) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 178. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 179. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 180. Romeo en Iuliette (1634) door Jacob Struys teksteditie; facsimile
 181. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 182. Alexander et Mechtildis Alexandri regis Scotorum liberi (1635) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 183. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 184. Sophompaneas (1635) door Hugo de Groot teksteditie; idem (herdruk 1670) teksteditie
 185. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 186. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 187. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 188. Timon Misanthropos (1636) door Peter Meulewels facsimile
 189. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 190. Dido ende Hyarbas (1636) door Joris Berckmans facsimile
 191. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 192. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn teksteditie; facsimile
 193. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 194. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 195. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt (1682))
 196. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 197. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 198. Herdersche ongestadicheyt (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie
 199. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie; facsimile
 200. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 201. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 202. Conversio S. Augustini (1638) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 203. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 204. Bachus-hoogh-tijt. Ofte dronckers-slemp-dagh (1638) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 205. Alphonsius ende Iennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 206. Captas coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 207. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 208. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 209. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 210. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 211. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 212. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 213. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 214. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 215. Fiameta (1640) door Meynert Pietersz. Voskuyl facsimile
 216. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 217. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 218. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 219. Alfreda (1641) door Pieter Adriaanse Codde facsimile
 220. De verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 221. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 222. Aran en Titus (1641) door Jan Vos teksteditie; facsimile ex. UBA en idem (ex. KBH)
 223. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 224. Over-Ysselsche boere-vryagie, van Lubbert Bouck-slagh, en Smodde-moelen Zwenne (1641) (anoniem) teksteditie; facsimile
 225. Amon (1642) door Joris Berckmans facsimile
 226. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 227. Schakinghe van Iudith, dochter van Keyser Otto den derden (1642) door Cornelis van der Cruyssen facsimile
 228. Klucht van Frick in’t Veurhuys (1642) door Mattheus Gansneb Tengnagel facsimile; idem (andere editie) facsimile; idem (andere editie) teksteditie; facsimile
 229. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 230. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 231. Absalon (1643) door Joris Berckmans facsimile
 232. Suavitas (1643) door Joris Berckmans facsimile
 233. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 234. Fortunatus beurs en wensch-hoedt (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 235. Fortunatus soonen, op en onder-gangh (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 236. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 237. Domine Iohannis, anders geseyd de simpele doctoor. met zijne twee dienst-maeghden, Leda en Lorencia (1634) (anoniem) facsimile
 238. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 239. Stabilitas (1644) door Joris Berckmans facsimile
 240. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 241. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 242. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 243. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 244. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 245. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 246. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 247. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 248. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 249. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 250. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 251. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 252. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 253. Phantasia (1645) door ‘Post gaudia luctus’ teksteditie facsimile
 254. Klucht, van Olef Brom, of het onghehoorsaem dochterken (1646) door Mathijs Kueser teksteditie; facsimile
 255. Thamars ontschaaking, of de verdoolde liefde van Amnon (1646) door Jacob Coenraeds Meyvogel facsimile; idem (herdruk 1696) facsimile
 256. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 257. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (drukproef) facsimile
 258. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 259. Vryaadie van Lactance en Nicole (1646) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 260. Joseph (incompleet, ca. 1647) door Joris Berckmans facsimile
 261. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 262. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 263. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 264. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 265. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 266. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 267. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 268. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (anoniem) (1647) teksteditie; facsimile
 269. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 270. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 271. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 272. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 273. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 274. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 275. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 276. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 277. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 278. Edissa (1649) door Joris Berckmans facsimile
 279. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 280. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 281. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 282. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen teksteditie; facsimile
 283. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 284. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 285. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 286. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 287. Beemsters dank-offers (1649) door Hendrik Jacobsz. Soeteboom facsimile
 288. Singende klucht van Pekelharing in de kist (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; idem (herdruk ca. 1740) teksteditie; facsimile
 289. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) (anoniem) teksteditie; facsimile
 290. Asotus, of den overtollighen jongelingh (1650) door een maet-lievende Geest van A.V.H. teksteditie; facsimile
 291. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 292. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 293. De gestrafte kroonzught (1650) door Dirck Pietersz. Heynck facsimile
 294. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 295. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 296. Constans (1651) door Joris Berckmans facsimile
 297. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 298. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 299. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 300. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 301. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 302. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 303. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 304. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 305. Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen (1653) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 306. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 307. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 308. Pastor-fido verduyts (ca. 1653) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 309. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 310. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 311. Don Jan de Tessandier (1654) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile
 312. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 313. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 314. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 315. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 316. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile; idem (ca. 1667) facsimile
 317. Den geheymen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 318. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 319. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 320. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 321. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 322. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 323. Bly-eyndige-kyvagie van Mr. Houtebeen met Els syn wyf (1657) door P.D. Caron teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1658) facsimile
 324. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 325. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie; idem, programma
 326. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 327. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 328. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 329. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 330. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 331. Den grooten Tamerlan, met de doodt van Bayaset de I, Turks keyser (1657) door Johannes Serwouters facsimile
 332. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door J. Aelhuisen naar Jan Vos teksteditie; facsimile
 333. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 334. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 335. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 336. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 337. Singende klucht van Domine Johannes, ofte den jaloersen Pekelharingh, uitgave Otto Barentsz Smient (1658) (anoniem) teksteditie; facsimile; Iohannes Pekelharing, uitgave Jacob Lescailje teksteditie; facsimile
 338. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 339. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 340. Cara (1659) door Joris Berckmans facsimile
 341. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 342. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 343. Klucht van de verliefde grysert (1659) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 344. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 345. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 346. Philantus (1659) door Nicolaes Geeraerdts facsimile
 347. Vlaemsche vrede-vreucht verthoont door Vlaemsche Maeght (1659) door Joos Lambrecht teksteditie; facsimile
 348. Klucht van Krijn Onverstant (1659) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie; facsimile
 349. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 350. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 351. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 352. Klucht van de koeck-vreyer (1659) teksteditie; facsimile
 353. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 354. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 355. Vlaemsche vrede-feeste (1660) door de Rederijkers van Brugge facsimile
 356. Het eerste (en tweede) deel van den half-backen Fop (1660) door D.S. teksteditie; facsimile
 357. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 358. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 359. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 360. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 361. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 362. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 363. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 364. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 365. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 366. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 367. Vertooningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (1660) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 368. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 369. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 370. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 371. Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574 (1661) door Joost Claerbout facsimile
 372. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 373. Key-klucht van jock en ernst, op de steen-uyle-vlucht deser wereldt (1661) door Everard Meyster teksteditie; facsimile
 374. Lammert Meese, of klucht van de melck-boer (1661, 4°) door Adriaan van Steyn teksteditie; facsimile
 375. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 376. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 377. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 378. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 379. De Gotschen Noran (1661) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 380. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 381. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 382. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 383. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 384. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaan Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 385. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 386. De klucht van ’t kalf (1662) door Joost Claerbout, ed. Pieter Timmers (Amsterdam) teksteditie; idem, ed. Henrick Smidt (Middelburg) teksteditie; facsimile
 387. Oresto verdruckte onnooselheyt; en de ramp-salige Sibyna (1662) door Joost Claerbout facsimile
 388. Xenophon (1662) door de Jezuïeten van Aalst facsimile
 389. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 390. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 391. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 392. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 393. De bedriegery van de licht-verkeerde boef (1662) door I.N.S.L.M.N.S. teksteditie; facsimile
 394. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1662) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 395. Den volstandigen minnaer (1662) door Adriaan van Steyn teksteditie; idem (herdruk 1669) teksteditie
 396. De verwarde tydt, of bedroge gierigheid (1662) (anoniem) teksteditie; facsimile
 397. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 398. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 399. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 400. Straffe der goddeloose ondancbaerheyt in Ioas Coninck van Ierusalem en Iuda Anno Mundi 3120 door J. Mattelaer en de Kruisbroeders van Kortrijk (1663) facsimile
 401. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 402. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 403. De klucht van de gekuypte vryster (1663) door H.d.G. teksteditie; facsimile
 404. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 405. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 406. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 407. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 408. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 409. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 410. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 411. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 412. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 413. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 414. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 415. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 416. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 417. Medea, off wraek van verlaete min (1665) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 418. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 419. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 420. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 421. Verstelde en herstelde wet (1665) door J. Zoutman teksteditie; facsimile
 422. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 423. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 424. De ongheluckighe eersucht van Adonias het ryck syns vaders voor den tyt betrachtende in wiens plaetse Salomon ghestelt wort (1666) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 425. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 426. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie; facsimile
 427. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 428. Cenobia; met de doodt van kaizer Aureliaen (1667) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 429. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 430. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 431. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 432. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 433. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 434. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 435. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 436. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 437. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 438. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 439. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 440. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 441. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 442. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 443. Pitias ende Philotis (1669) door Joris Berckmans facsimile
 444. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 445. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 446. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien, herdruk 1661)
 447. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 448. De gewroke Lucretia (1669) door Jan Neuye teksteditie; facsimile (KBH); (UBA); idem (herduk 1669) facsimile
 449. Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 450. Den moetwilligen boots-gesel (1669) door Jacob Sammers facsimile; idem (herdruk ca. 1714) teksteditie
 451. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 452. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 453. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 454. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 455. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 456. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 457. De betooverden mensch 1670) door Claude de Grieck facsimile
 458. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 459. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 460. Amphitrion (1670) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 461. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaan Peys teksteditie
 462. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie
 463. Klucht van de list sonder voordeel (ca. 1670) door Evert Luydens teksteditie facsimile
 464. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 465. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 466. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 467. Bedrogen lichtmis (1671) door Jan de Mol teksteditie; facsimile
 468. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; Voor- en naspel bij De malle wedding (1679) facsimile
 469. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 470. Grooten Robbert (1672) door Pieter Rixtel facsimile
 471. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 472. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 473. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 474. Gerardus (1673) door de Augustijnen van Gent facsimile
 475. De siecke gravinne (ca. 1673) (anoniem) facsimile
 476. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 477. De Min in ’t Lazarushuis door Willem Godschalck van Focquenbroch (1674) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 478. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 479. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 480. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 481. De bedroge dienstmaegd, of verkogte trou (1675) door H. van Bulderen teksteditie; facsimile
 482. Gentilhome bourgois, ofte burgerlycken edelman (ca. 1675) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem {herdruk 1700) teksteditie; facsimile
 483. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 484. Cluchte van een misluckt overspel (ca. 1675) door Cornelis de Bie facsimile
 485. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 486. Het Voorburghs snoep-reysje, of klught, van’t gestoorde paertje (ca. 1675) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1685) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) facsimile
 487. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 488. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 489. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 490. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie
 491. Mithridates, koning van Pontus. (1678) door Christoffel Pierson teksteditie
 492. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 493. Voorspel, [op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar] vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692, in Pluimer: Gedichten) teksteditie
 494. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie; facsimile
 495. Iosaphat en Barlaam (1678) door Francis Bernard Weers teksteditie; facsimile
 496. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 497. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 498. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 499. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 500. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 501. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 502. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 503. Mitridates, koningk van Pontus (1679) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 504. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 505. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluimer facsimile
 506. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 507. Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt (1679) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 508. Klucht van de bedroge gasten (1679) (anoniem) teksteditie; facsimile
 509. De spookende weeuwtjes (1679) (anoniem) facsimile
 510. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 511. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 512. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers facsimile
 513. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 514. Belachelyck misverstant, ofte boere-geck (ca. 1680) door Guillam Ogier teksteditie
 515. L’advocat sans estude. D’advocaet sonder study. Door Molliere (1680) door Adriaan Peys facsimile
 516. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1682) teksteditie; facsimile
 517. De gemaeckte rouw (1680) door Adriaan Peys facsimile
 518. Scapyn (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 519. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 520. Het aenghenaem divertissement van de twee honden aen een been, ofte Truyken myn lief (anoniem, ca. 1680) facsimile
 521. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 522. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 523. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 524. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 525. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 526. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 527. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 528. ’t Gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 529. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 530. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 531. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers facsimile
 532. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 533. De hooveerdicheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 534. De gierigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 535. De Onkuysheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 536. Haat en nydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 537. De Gulsigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 538. De Gramschap (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 539. De Traegheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 540. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 541. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 542. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 543. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 544. Ganda ethnica (1683) door de Augustijnen van Gent facsimile
 545. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 546. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 547. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 548. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 549. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 550. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie
 551. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 552. Een aardige en vermakelyke klucht van Bremer Hans (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile
 553. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 554. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 555. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 556. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 557. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 558. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 559. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 560. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 561. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 562. Conflictus Thaliae et Barbariei. Dat is, stryd tussen Thalie en Barbaries (1684) door Pieter Rabus naar Latijn van Desiderius Erasmus teksteditie; facsimile
 563. De verwaande Hollandsche Franschman (1684) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) facsimile
 564. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 565. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 566. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 567. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 568. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 569. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 570. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 571. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 572. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 573. Krispyn muzikant (1685) door Pieter de la Croix teksteditie; facsimile
 574. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 575. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 576. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 577. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 578. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 579. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 580. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 581. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 582. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 583. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 584. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 585. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 586. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 587. Roeland (1686) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 588. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 589. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile
 590. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 591. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin teksteditie; facsimile; idem (gedeeltelijk andere zetsel) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 592. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door de Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 593. Myrrha, of de gestrafte bloed-schande (1688) door Abraham Bogaert facsimile
 594. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 595. Tobias (1688) door Elisabet Hartloop teksteditie; facsimile
 596. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 597. Het gasthuis der gekken (1688) door Jasper Lemmers facsimile
 598. De gecroonde leersse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen facsimile; door Christopher Joby vertaald in het Engels
 599. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsimile
 600. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 601. Adriaan en Alida, ofte de herstelde min (1689) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 602. De gelukte list (1689) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 603. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 604. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 605. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 606. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 607. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 608. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1803) teksteditie
 609. Mustapha, of de wellustige gouverneur (ca. 1690) (anoniem) facsimile
 610. School voor de jaloerschen. Uit het Fransch van Mollière (1691) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 611. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 612. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 613. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 614. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 615. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 616. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 617. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 618. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 619. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 620. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 621. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 622. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 623. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 624. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 625. Verwellecominghe aen hertogh Maximiliaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 626. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile (UBA); facsimile (UBL)
 627. Bedroghe giricheyt in Judas ende bedwonghe vrintschap in Pilatus (1694) door Cornelis de Bie facsimile
 628. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 629. Joseph van syne broeders ghekent (1694) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 630. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 631. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 632. Mithridates (Nederlands) en Mithridate (Frans) (1695) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 633. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 634. Themistocles (Nederlands en Frans) (1696) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 635. Sandryn ende Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 636. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 637. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 638. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 639. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 640. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 641. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 642. De martelie der seven Machabe’en, van hunne moeder Salamone ende Eleazar (1697) door Peter Smidts facsimile
 643. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 644. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 645. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 646. Sophonisba (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 647. Sedecias (1698) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 648. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 649. De mansmoêr (1699) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 650. Regulus (1699) door François de Kaarsgieter facsimile
 651. David ad speluncam Engaddi (1699) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 652. Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk (1699) door François de Kaarsgieter teksteditie; facsimile
 653. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 654. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 655. Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde (1700) door J. Acket teksteditie; facsimile
 656. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 657. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 658. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 659. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 660. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile KBH, UBL
 661. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 662. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (anoniem, naar Matthijs Gramsbergen) (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 663. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk teksteditie; facsimile
 664. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 665. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 666. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 667. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 668. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 669. De gekroonde na haar dood (1701) door François de Kaarsgieter facsimile
 670. De bedrooge woekeraar (1702) door Abraham Alewyn facsimile
 671. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 672. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 673. Diogenes Romanus en Diogene Romain (1702) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 674. De klugtige schoenlapper, of de nieuwe hondeslager (1702) door Cornelius Schrevelius teksteditie
 675. Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen (1703) door Abraham Alewyn facsimile
 676. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 677. Den vreedsamighen Abraham (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 678. Abraham le pacifique (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 679. Baltassar koninck van Babylonien en Balthasar roy de Babylone (1703) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 680. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 681. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 682. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 683. Geluckige en ongeluckige minne-strydt (1706) door J. Acket facsimile
 684. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 685. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 686. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 687. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 688. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 689. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 690. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 691. De ondergang van Eigenbaat. Zynde een gevolg van de Tieranny van Eigenbaat (1707) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 692. Ondergang van Eigenbaat (1707) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1708) facsimile
 693. De verstoorde serenade (1708) door François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) teksteditie; facsimile
 694. ’t Ondekte verraad (1708) door Cornelis van Ryssen teksteditie
 695. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 696. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 697. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 698. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 699. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 700. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 701. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 702. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 703. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 704. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 705. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 706. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 707. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 708. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 709. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 710. De gewaande droes (1711) door Abraham Bogaert teksteditie; idem (herdruk 1711) teksteditie; facsimile
 711. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 712. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 713. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 714. Den omvergiffenis biddende hoorndrager (1711) door J.P.M. facsimile
 715. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 716. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 717. De gehorende schout (1712) door Hermanus van den Burg teksteditie; facsimile
 718. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 719. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie; facsimile
 720. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 721. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 722. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 723. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile
 724. Joseph fratres agnoscens (1712) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 725. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 726. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 727. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 728. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 729. Joseph agnitus (1713) door de Jezuïeten van Brussel teksteditie; facsimile
 730. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 731. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk facsimile
 732. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 733. Don Ferdinand, oft Spaenschen sterrekijker (1714) door Barbara Ogier teksteditie
 734. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 735. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 736. De vermomde minnaar (1714) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie
 737. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 738. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 739. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 740. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 741. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 742. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 743. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 744. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 745. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 746. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 747. Dronken Brechtje (ca. 1715) door Jan van Elsland facsimile
 748. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 749. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 750. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 751. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 752. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 753. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 754. De toverende student met den horendragende meulenaar (ca. 1715) (anoniem) teksteditie
 755. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 756. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 757. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 758. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 759. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 760. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 761. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 762. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 763. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 764. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 765. De schoonste, of het ontzet van Schevening (1717) door Johan Bruynestein of door Dirck Buysero facsimile
 766. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 767. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 768. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 769. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 770. Gheluckighen op-gangh, voorspoedighen voort-gangh, ende ramp-salighen onder-gangh van den vermeten, trotsen, ende vraeck-suchtighen Holofernes, Oppersten Hooft-man van het Leger des op-geblasen Koningh Nabuchodonosor, Ghesnevelt onder syn eyghen bloedt-dorstigh sweert door de vroomdadighe, ende noyt ghenoegh ghepresen heldinne Judith, voor de berende stadt Bethulien in syne veldt-hutte (ca. 1717) door Anton Flas facsimile
 771. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 772. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 773. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 774. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 775. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 776. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 777. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 778. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 779. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 780. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 781. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 782. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 783. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 784. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 785. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 786. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 787. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 788. Den H. Lambertus bisschop van Luyck, ghedoodt van Dodo, door het toe-doen van syne vraeck-gierige suster Alpaïs (ca. 1720) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 789. Het scheeps leven (herdruk ca. 1720) door Cornelis van der Gon teksteditie; facsimile
 790. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 791. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 792. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 793. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 794. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 795. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie; facsimile
 796. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 797. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 798. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 799. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 800. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 801. Joseph, treur-spel (1721) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 802. Achas (1721) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 803. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 804. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 805. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 806. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 807. Gestrafte vrygeest (1721) door Jacob van Ryndorp facsimile
 808. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 809. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 810. Achan (1722) door de Jezuïeten van Belle teksteditie
 811. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door de Jezuïeten van Belle teksteditie
 812. Athanasius (1722) door de Augustijnen van Gent facsimile
 813. Chrysomisus (1722) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 814. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 815. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 816. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 817. Joseph (1723) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 818. Aepytus (1723) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 819. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 820. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 821. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 822. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 823. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 824. Joseph door syne broeders vercoght aen d’Ismaëliten (1724) door de Jezuïeten van Belle teksteditie facsimile
 825. Caecus à nativitate (1724) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 826. Manlius Torquatus (1724) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 827. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 828. Chremes filium suum Chaeream philosophiae animum cupiebat adjungere (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 829. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 830. Joseph (1725) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 831. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 832. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 833. Het verlost Bethulien (1726) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 834. Cyrus tragoedia (1726) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 835. De trotse, ongheruste ende bloedtgierighe dobbelheyt van Aretaphila, door de goddelycke rechtveerdigheydt ghestraft. (1727) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 836. Catilina (1727) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 837. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 838. Jonathas Apphus (1728) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 839. Solymannus (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 840. Krispyn soldaat, koopman en advokaat (1728) door Jacob van Ryndorp facsimile
 841. Adallas coninck van Thracien, ofte de stantvastige Olmpie (1728) door J.U. Swartsen teksteditie
 842. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 843. Calvinus (1729) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 844. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 845. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 846. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 847. Jaddus (1730) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 848. Athalia (1730) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 849. Jonathas (1730) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 850. Jan de Plug, en Kaat de Brakkin (herdruk 1730) (anoniem) teksteditie; facsimile
 851. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 852. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 853. Amasias (1730) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 854. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 855. De hellevaart van dokter Joan Faustus (1731) door Jacob van Ryndorp teksteditie; facsimile
 856. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 857. Jonathas et David (1732) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 858. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 859. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 860. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 861. Malherus ende Discreta (1733) door Dominicus Martinus Boeteman schoolmeester van Ieperen facsimile
 862. Athalia (1733) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 863. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile KBH en UBL
 864. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 865. Jesus onder de leeraers (1734) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 866. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 867. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 868. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 869. Joseph van syne broeders verkocht (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 870. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 871. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 872. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 873. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 874. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 875. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 876. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 877. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 878. Het eeuwgetyde van den Amsterdamschen Schouwburg (1738) door Jan de Marre teksteditie; facsimile
 879. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 880. Arsaces (1739) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 881. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 882. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 883. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 884. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 885. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Ryk facsimile
 886. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 887. De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 888. Huig de Groot in ’t hof van Zweeden (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 889. Huig de Groot te Rostok (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 890. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 891. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 892. Rosalia, sal vertoont worden door de Dochters van den Catechismus (1742) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 893. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 894. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 895. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde teksteditie; facsimile
 896. Huig de Groot te Delft (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 897. Menalippe; of, de bevechter van zich zelve (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 898. De Siciliaansche vespers (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 899. Jaromirus (1743) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 900. Adronicus (1744) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 901. Het rechtsgeding van Oldenbarnevelt, Hogerbeets en De Groot (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 902. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 903. De doodt van Achilles (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 904. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 905. Bel tragi-comoedia (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 906. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 907. Thomas Apostolus (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 908. Thomas Japon (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 909. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 910. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 911. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 912. De vrouw, rechter en party van haar man (1746) door Adriaan Peys facsimile
 913. Asmundus et Ausitus (1746) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 914. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 915. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 916. Hypocrita (1747) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 917. De swarte minnaers (ca. 1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 918. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 919. Jephtias treurspel (1748) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 920. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder teksteditie; facsimile
 921. Promotie van Marten, door den professoor Joorisvaar. Dienende tot een voorspel voor de min in ’t Lazarushuys (1748) door Gerrit de Ridder teksteditie; facsimile
 922. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 923. Titus et Domitianus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 924. Salomon unctus | gezalfd | Prodigus ad frugem revocatus | De verquister tot beternis gebragt (1749) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 925. Samaria fame et obsidione liberata | bevrijd | Calistus (1750) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 926. Grootse Brechje (ca. 1750) teksteditie; facsimile
 927. Klucht-spel van eenige besondere daeden van Uylspiegel (ca. 1750) (anoniem) teksteditie
 928. De Rooms-moedigen Horatius, verwinnaer der Albaenen (1751) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 929. L. Junius Brutus (Latijn en Nederlands) en Senex stolidè urbanus / Den plomp-beleefden ouden-man (1751) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 930. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door de Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 931. Andreas et Bela | Obliviosus (1752) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 932. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 933. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 934. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 935. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 936. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 937. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 938. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 939. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 940. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 941. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 942. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 943. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 944. Den waersegger van het dorp (1758) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 945. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 946. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 947. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 948. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 949. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 950. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 951. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 952. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 953. Noyt-gehoorde vreedheyt van de alderquaedste onder alle de vrauwen Elisabeth Koninginne van Engeland, tegen haere nichte Stuarta Koninginne van Schotland (ca. 1760) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 954. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 955. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 956. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie
 957. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 958. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 959. Tomyris, of de dood van Cyrus. (1763) door Izaac Bilderdyk teksteditie
 960. Eliacim et Joachaz (1763) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 961. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 962. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 963. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 964. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 965. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 966. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 967. Gedempte vraecke ende raempsaligen ondergang van Amurath door de Jonkheid van de Sint-Pietersabdij (Benedictijnen) te Gent (1767) facsimile
 968. David en Salomon (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 969. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 970. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 971. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 972. Nabuchodonosor (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 973. Thomas Morus (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 974. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 975. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 976. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 977. Stantvastige en triumphante bekeeringe van Euphemia dochter van Elias Coning van China (1769) door de Rederijkers van Nukerke; facsimile
 978. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 979. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 980. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 981. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 982. Carolus I Angliae rex decollatus (1771) door de Augustijnen van Gent facsimile
 983. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 984. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 985. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 986. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 987. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 988. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 989. Isaak, of de afschaduwing des Heilands. (herdruk 1774) door Lucas Pater teksteditie
 990. Het onbewoonde eiland. (1774) door Lucas Pater teksteditie
 991. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 992. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 993. Monzongo, of de koningklyke slaaf (1774, 4°) door Nicolaas Simon van Winter teksteditie; facsimile
 994. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 995. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 996. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 997. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door de Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 998. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door de Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 999. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 1000. Bloed van Christus naer een droevige tragedie, aengerecht onder Bauduinus door Noradyn (1776) door de Rederijkers van Gent facsimile
 1001. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 1002. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 1003. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 1004. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 1005. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 1006. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 1007. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 1008. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 1009. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 1010. ’t Ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1011. Mal Mortje Mal Kindje, of het bedorven ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1012. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 1013. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 1014. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 1015. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1016. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1017. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1018. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 1019. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 1020. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 1021. De gelukkige dwaling (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:1) teksteditie; facsimile
 1022. De gedienstige (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:2) teksteditie; facsimile
 1023. De comedie bij geval, of de gefopten (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:3) facsimile
 1024. Het Indiaansch meisje (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:4) facsimile
 1025. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1026. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 1027. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] teksteditie, facsimile; idem (herdruk 1786) teksteditie, facsimile
 1028. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 1029. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 1030. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1031. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 1032. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 1033. De Malabaarsche weduwe (1789) door Pieter Pypers teksteditie; facsimile; Byvoegselen en veranderingen in de Malabaarsche weduwe (1796) door Pieter Pypers teksteditie; facsimile
 1034. David en Batseba (ca. 1789) door Lullius Kuttasius (Pieter Boddaert?) teksteditie; facsimile
 1035. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 1036. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 1037. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 1038. De rampzaligen ondergang van Annaxartus, koning van Persien (ca.1790) door Pieter Francies de Grave facsimile
 1039. De gelukte list (ca. 1792) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1040. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1041. Rosalia (ca. 1793) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1042. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 1043. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 1044. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1045. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1046. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1047. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1048. De toverfluit (1799) door Jan Coenraad Meyer facsimile
 1049. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1050. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1051. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 1052. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 1053. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 1054. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1055. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • Poëtae Heautontumorumenoi, Of, Penne-krygh tusschen de Reformateurs der Poëzy, en E.B.I.S.K.A. (1670) en Nieuwe-jaers-gift, aen Nil Volentibus Arduum en E.B.I.S.K.A. (1671). Twee pamfletten over een ruzie over toneel en de Amsterdamse Schouwburg uit 1670-1671. Ingeleid en uitgegeven door Marja Geesink met medewerking van Anton Bossers. De tekst is hier te lezen als pdf-bestand
 • De bewerking van Horatius’ Dichtkunst (1677) door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels (1681) door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César (in de toekomst cesar.org.uk, e-mail: litt-et-arts-cesar@univ-grenoble-alpes.fr); Theatre classique en Gallica. Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden. Italiaans toneel bij Corriere Spettacolo.

  Continue

  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in: CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands