CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.500 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Lijst van ruim 12.500 titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 1200 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5800 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Teksten over toneel, vertoningen, affiches
11.Internetsites over toneel
12.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
13.Medewerkers
14.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
15.This page in English
16.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
    De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (1 januari 2023) gegevens over 12.500 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen340
BLLBritish LibraryLonden650
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen120
EHCErfgoedbibliotheek Hendrik ConscienceAntwerpen850
GADGemeente-Archief (Diversa Sed Una)Dordrecht470
GBRBibliotheekRotterdam1340
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1530
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheek / RijksarchiefKortrijk400
MMWMuseum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
SBHNoord-Hollands Archief, Oude Boekerij,
olim Stadsbibliotheek
Haarlem1450
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrin
St. Petersburg185
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen440
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5740
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2350
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg100
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.

Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neerlandistiek.nl staan 100 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van een aantal Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en in het Engels vertaalde stukken opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Vertaling van Euripides’ Hecuba door Erasmus (1506) facsimile; idem (herdruk 1507) facsimile
 2. Vertaling van Euripides’ Iphigenia in Aulide door Erasmus (1506) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1507) teksteditie; facsimile
 3. Grisellis (1519) door Eligius Eucharius facsimile
 4. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 5. Acolastus. De filio prodigo (1533) door Guilielmus Gnapheus (Willem Claesz. de Volder) facsimile
 6. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 7. Petri Diesthemii Homulus (1536) door Christianus Ischyrius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1538) teksteditie; facsimile
 8. Aluta (1535) door Georgius Macropedius teksteditie; idem (herdruk 1539) facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 9. Rebelles (1535) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553 teksteditie; facsimile
 10. Andrisca (herdruk 1545) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 11. Petriscus (1536) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 12. Hecastus (1539) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 13. Samarites comoedia de Samaritano evangelico (1539) door Petrus Papeus facsimile
 14. Den boom der schriftueren van .vi. personagien (ca. 1539) door de rederijkers van Middelburg facsimile; idem (ca. 1560) facsimile
 15. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 16. Bassarus (1540) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 17. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 18. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 19. Medea Euripidis (1543) door Petreius Tiara teksteditie
 20. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 21. De Hypocrisis falsa religione (1544) door Guilielmus Gnapheus (Fullonius, Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen) teksteditie
 22. Adamus fabula Christianae pietatis (1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 23. Asotus (1537) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 24. Iosephus (herdruk 1553) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 25. Lazarus (1541) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 26. Hypomone seu patientia (1554) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 27. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 28. Jesus scholasticus (1556) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 29. Soter gloriosus (1563) door François Goethals teksteditie
 30. Nehemias (1570) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1592) facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 31. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 32. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 33. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 34. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 35. Saulus conversus (1581) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1592) facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 36. Comedie, van lief en leedt (1582) door Dirck Volckertsz. Coornhert facsimile
 37. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 38. Een schoon tafelspel van drie personagien, te weten: eenen Prochiaen, eenen Coster, eenen Wever (1578) (anoniem) facsimile
 39. Iosephus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 40. Iuditha (herdruk 1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 41. Naaman (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 42. Tobaeus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1614) teksteditie; facsimile
 43. Een tafelspel van Meester Kackadoris, ende een doof-wijf met ayeren (1596) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 44. Een tafel spel van een lansknecht die teghen zijn eyghen schaduwe vocht (1596) teksteditie; idem (herdruk ca. 1599 in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 45. Een tafel-spel van een parsonagie, een sot speelende met een Marot (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 46. Een tafel-spel om vrijers te vercoopen. (anoniem, in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile; idem (in Vijftien rederijkersteksten UBA ca. 1599) teksteditie; facsimile; idem (in Cruyt-hofken 1600) teksteditie; facsimile
 47. Een Tafel-spel alleene ende is genaemt blijde ghelaet diet speelt (in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile
 48. Een tafel-spel van een personagie genaemt S. Lasant ende is een pillegrom (in Drie eenlingen 1597) teksteditie; facsimile
 49. Susanna (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 50. Daniel (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 51. Triumphus Christi (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 52. Pseudostratiotae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 53. Cunae (1599) door Cornelius Schonaeus facsimile; idem, (herdruk 1618) teksteditie; facsimile
 54. Vitulus (1599) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1618) teksteditie; facsimile (met het Liber elegiarum 1599 en 1618 en het Liber epigrammatum 1599 en 1618)
 55. Tafel-spel van twee personagien, den eenen een schipper, ghenaemt Jaep-zelden-thuys ende d’ander een boer, Jasper-goet-bloet (1599) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (in Cruyt-hofken 1600) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1670) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1690) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1700) teksteditie; facsimile
 56. Tafel-spel van twe Personagien. Moetwilligh bedrijf een Krijsman ende d’ander een Boer, geheeten den gemeenen Huysman (1599) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1690) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1700) teksteditie; facsimile
 57. Tafel-spel van een dronkaert die by hemselven spreect meynende dat hy wonder siet door Cornelis Crul (ca. 1599) (in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile; facsimile; idem (herdruk 1611) facsimile
 58. Bruyloft-spel van Soet en Suer. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 59. Bruyloft-spel van twee personen, uyt welcke verclaert werden thien excelentien vanden houwelijcken staet. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 60. Een bruyloft-spel van twee personagien, om over eender bruyts tafel te spelen. D’eene is ghecleet ghelijck eenen sot, ende heet Gauweloos wtslach. De ander is gecleet ghelijck een gestadich man, ende heet Deuchdelijck ingheuen, ende sy brenghen de bruyt presenten tegen dat t’kint gemaeckt is, te weten, luyers, pappe ende een wieghe. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 61. Tafel-spel van twee persoonen, met namen Blijden Wille, een fraeye Dochter, Sotte Cout, Boerdich. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 62. Tafel-spel van drie Personen. Den loopenden tijt. By na tleste. De leste. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile
 63. Schoon Coninck-spel voor den minnaers, waer inne vele schoone gheraetselen. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 64. Een seer schoon tafel-speelken van drie personagien, seer ghenuechelijck om lesen. Ongherustich Sin. Gheveynst Herte. Redene. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 65. Spel van vijf personagien, te weten Ian sonder Arch. Onverstant. Quaet Willeken. Kalleken goet hert. Rechte Iustitie. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile
 66. Factie. Personagien. Tghoetwillch herte. Heyn Corsel. Peer Dulcop. Ghijs Corthoot. Lijs quaetbeck. Griet suermuyl. Truy spijtighe. Meester Ian goet bloet. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1600, in Cruyt-hofken) teksteditie; facsimile
 67. Testament van Minnen. (ca. 1599) (anoniem, in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile
 68. Absurda dat is, vremt bescheet. Twee doove personagien, wt Colloquia Erasmi Roterodammi. (ca. 1599) door Cornelis Crul (in Vijftien rederijkersteksten UBA) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1611) facsimile
 69. Adamus exul (1601) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 70. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 71. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 72. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 73. Oedipus tyrannus (1603) door Vitus Winsemius teksteditie; facsimile
 74. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 75. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 76. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1670) teksteditie;
 77. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 78. Een tafel-spel om te spelen op een bruyloft van twee personagien, d’een hiet Wel vernoeght in trouw’ (1608) teksteditie; facsimile
 79. Hier nae volght een tafel-spel van twee personagien d’een ghenaemt Pover, d’ander Armoede, ende sy trouwen elkander met een boomeloose mande (1608) teksteditie; facsimile
 80. Hier nae volght een tafel-spel van drye personagien als Ceres goddinne van t’ghewas, Neptunus godt der zee, Aeolus godt van de winden (1608) teksteditie; facsimile
 81. Hier nae volght een tafel-spel van twee personagien, van een man ende sijn wijf, de man is ghenaemt Thijs ende de vrou Beelitgen (1608) teksteditie; facsimile
 82. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 83. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 84. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 85. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 86. Funus, dat is: het lijck (1611) door Cornelis Crul facsimile
 87. Dialogus van dry personagien. Wt colloquie Erasmi ghenaemt Hippoplanus, dat is peertschalc oft roskam (1611 in Colloquien) door Cornelis Crul facsimile
 88. Exequiae seraphicae, dat is: Minnebroeders uit-vaert (1611) door Cornelis Crul facsimile
 89. Thamara (1611) door Rochus de Honert facsimile
 90. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 91. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 92. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 93. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 94. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 95. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 96. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 97. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 98. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 99. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 100. Spel des oproers tot Ephesien (1614) door Dierick Scabaelje facsimile
 101. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 102. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 103. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 104. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 105. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 106. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile
 107. Rodd’rick ende Alphonsus (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 108. Griane (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 109. Lucelle (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie
 110. Bardas tragicomoedia (1616) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 111. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 112. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 113. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 114. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 115. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 116. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 117. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 118. Ware-nar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 119. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 120. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 121. Livia (1617) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 122. Saul (1617) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 123. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 124. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 125. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 126. Trebellius (1617) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 127. Lichte Wigger (1617) door Gerrit Cornelisz. van Santen teksteditie; facsimile
 128. Den getrouwen herder uyt Arcadien (1618) door Govert van der Eembd facsimile
 129. Boeren-slach, gheslaghen door Remmet Coeje-clauwer (1618) teksteditie; facsimile
 130. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 131. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 132. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 133. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 134. Claudius Domitius Nero (1618) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 135. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 136. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 137. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 138. Ananias (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 139. Baptistes (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 140. Dyscoli (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 141. Pentecoste (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 142. Typhlus (herdruk 1618) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 143. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 144. Claas Kloet (1619) door Nicolaes Biestkens teksteditie; facsimile
 145. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 146. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 147. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 148. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster teksteditie facsimile
 149. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 150. Snappende Siitgen (1620) door Gerrit Cornelisz. van Santen teksteditie; facsimile
 151. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 152. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) facsimile
 153. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 154. Sophonisba (1621) door Govert vander Eembd teksteditie; facsimile
 155. Spelen van Zinnen van Aeneas ende Dido (1621) door Johan Baptista Houwaert / Jacob de Mol teksteditie; facsimile
 156. Het tweede spel [van Zinnen van Aeneas ende Dido] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Jacob de Mol teksteditie; facsimile
 157. Narcissus ende Echo (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 158. Het tweede spel [van Zinnen van Narcissus ende Echo] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 159. Onghetroosten ende den Welgheminden (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 160. Het derde spel [van Zinnen van Narcissus ende Echo] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Colyn Keyart teksteditie; facsimile
 161. Tafel-spel van dry Personagiens. Het Herte, De ooghe en De Wille (1621) door Johan Baptista Houwaert / Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 162. Mars ende Venus (1621) door Johan Baptista Houwaert / JanSmeecken teksteditie; facsimile
 163. Het tweede spel [van Zinnen van Mars ende Venus] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Smeecken teksteditie; facsimile
 164. Het derde spel [van Zinnen van Mars ende Venus] (1621) door Johan Baptista Houwaert / Smeecken teksteditie; facsimile
 165. Oude mans met jonghe wijfs (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 166. Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 167. Het tweede spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 168. Het derde spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 169. Het vierde spel van Leander ende Hero (1621) door Johan Baptista Houwaert teksteditie; facsimile
 170. Balduinus imperator Constantinopolitanus. Baudewyn graeff van Vlaenderen ende Henegauwe, keyser van Constantinopolen (1621) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 171. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 172. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg teksteditie; facsimile
 173. Daraide (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile
 174. Ian Soetekau (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile idem (herdruk 1627) teksteditie; facsimile
 175. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 176. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 177. Bruylofts-spel, van drie personagien, voor Nicolaes Abeel ende Claesgen Claes (1622) door G.K. (Al eenderley) facsimile
 178. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 179. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 180. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 181. Droeff-eyndich-spel, van de moordt van sultan Osman, keyser van Turckijen: gheschiet den 20sten Mey 1622 (1623) door Abraham Kemp facsimile
 182. Van t’een op t’aer, soo wordmen niet dol (1624) door Gerrit Cornelisz van Santen teksteditie; idem (herdruk 1624) facsimile
 183. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 184. D’ontsettinghe van Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 185. David ende Absalon (1625) door Christiaen Henricx facsimile
 186. David (1625) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 187. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 188. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 189. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 190. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie; facsimile
 191. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 192. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 193. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 194. Klucht van Tryn van Hamborg, ghespeelt op de oude kamer in Liefde Bloeyende (anoniem, 1627) teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 195. Kallefs-val (1628) door Samuel Coster teksteditie; facsimile
 196. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 197. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 198. Het vonnisse van Anastasius (1628) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 199. Salomon (1628) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie facsimile
 200. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 201. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) teksteditie; facsimile
 202. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius teksteditie; facsimile
 203. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 204. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. teksteditie; facsimile
 205. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 206. Biron (1629) door Hendrik Roelandt teksteditie; facsimile (KBH en UBL); idem (herdruk 1661) teksteditie; facsimile
 207. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 208. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 209. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 210. Haman (1630) door Jacobus Revius teksteditie; facsimile
 211. Hel-vaert van Iuno (1631) door Jan van Arp facsimile
 212. Nabuchodonosor (1631) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 213. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie; facsimile
 214. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1631) door Abraham van Mildert teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1633) teksteditie; facsimile
 215. Calasires sterfdagh (1631) door Matthijs van Velden facsimile
 216. Henricus Octavus seu schisma Anglicarum (1631) door Nicolaus Vernulaeus teksteditie door Thomas Bervoets bij Stilus; facsimile
 217. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 218. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 219. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 220. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 221. Jason ende Medea (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 222. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 223. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 224. Guilielmus eerst hertoghe van Aquitanien, grave van Poictou, en naermaels eremijt van S. Augustyns orden (1636) door de Augustijnen van Leuven facsimile
 225. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Colm [Kolm] teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) facsimile
 226. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster (uitgegeven door Houthaeck) facsimile; idem (door Van der Plasse) facsimile
 227. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile KBH en UBL; idem (herdruk 1642) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1643) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) facsimile
 228. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 229. Romanus Diogenes Constantinopolitanus imperator (1633) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 230. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 231. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 232. Romeo en Iuliette (1634) door Jacob Struys teksteditie; facsimile
 233. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 234. Bedwonghen liefde baert veel onrust’, leet en’ pijn: Maer vry verkoren trouw is heyl en’ medecijn (1635) door Frederik Cornelis De Coninck teksteditie; facsimile
 235. Sophompaneas (1635) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1670) teksteditie
 236. Alexander et Mechtildis Alexandri regis Scotorum liberi (1635) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 237. Zemiscus (1635) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 238. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 239. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 240. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 241. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; Latijnse tekst (herdruk 1628) facsimile
  • Jephthes sive votum (herdruk 1628a) van George Buchanan teksteditie; facsimile
  • Medea (herdruk 1628a) van Euripides in het Latijn vertaald door George Buchanan teksteditie
 242. Tragycomedie op den reghel, de liefde en ’tgeval speelt somwijl met den mensch: Maer waere trouw en deucht brenght hem noch tot sijn wensch (1636) door Frederik Cornelis De Coninck teksteditie; facsimile
 243. Wanckelbaer Fortuyn, ofte treur-bly-eyndich-spel van Croesus (1636) door Johannes Theodorus van Gesperden teksteditie; facsimile
 244. Timon Misanthropos (1636) door Peter Meulewels facsimile
 245. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 246. Dido ende Hyarbas (1636) door Joris Berckmans facsimile
 247. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 248. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn teksteditie; facsimile
 249. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 250. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 251. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt (1682))
 252. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 253. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 254. Herdersche ongestadicheyt (1638) door Frederik Cornelis De Coninck teksteditie
 255. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis De Coninck facsimile
 256. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 257. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 258. Conversio S. Augustini (1638) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 259. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 260. Bachus-hoogh-tijt. Ofte dronckers-slemp-dagh (1638) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 261. Alphonsius ende Iennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 262. Captas coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 263. Arsaces (1639) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 264. Boëtius (1639) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 265. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 266. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 267. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 268. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 269. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 270. Reinherte, hofspel (1640) door Willem Cornelisz. van Velde facsimile
 271. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 272. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 273. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 274. Fiameta (1640) door Meynert Pietersz. Voskuyl facsimile
 275. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 276. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 277. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 278. Alfreda (1641) door Pieter Adriaanse Codde facsimile
 279. De verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 280. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 281. Aran en Titus (1641) door Jan Vos teksteditie; facsimile ex. UBA en idem (ex. KBH)
 282. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 283. Over-Ysselsche boere-vryagie, van Lubbert Bouck-slagh, en Smodde-moelen Zwenne (1641) (anoniem) teksteditie; facsimile
 284. Amon (1642) door Joris Berckmans facsimile
 285. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 286. Schakinghe van Iudith, dochter van Keyser Otto den derden (1642) door Cornelis van der Cruyssen facsimile
 287. Klucht van Frick in’t Veurhuys (1642) door Mattheus Gansneb Tengnagel facsimile; idem (andere editie) facsimile; idem (andere editie) teksteditie; facsimile
 288. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 289. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 290. Absalon (1643) door Joris Berckmans facsimile
 291. Suavitas (1643) door Joris Berckmans facsimile
 292. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 293. Fortunatus beurs en wensch-hoedt (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 294. Fortunatus soonen, op en onder-gangh (1643) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile
 295. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 296. Domine Iohannis, anders geseyd de simpele doctoor. met zijne twee dienst-maegden, Leda en Lorencia (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 297. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 298. Stabilitas (1644) door Joris Berckmans facsimile
 299. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 300. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 301. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 302. Rijcke Kees, en de moolenaer (1644) door S. de Vogel jr. teksteditie; facsimile
 303. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 304. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 305. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 306. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 307. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 308. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 309. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 310. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 311. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 312. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 313. Phantasia (1645) door ‘Post gaudia luctus’ teksteditie facsimile
 314. Klucht, van Olef Brom, of het onghehoorsaem dochterken (1646) door Mathijs Kueser teksteditie; facsimile
 315. Thamars ontschaaking, of de verdoolde liefde van Amnon (1646) door Jacob Coenraeds Meyvogel facsimile; idem (herdruk 1696) facsimile
 316. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 317. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (drukproef) facsimile
 318. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 319. Vryaadie van Lactance en Nicole (1646) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 320. Joseph (incompleet, ca. 1647) door Joris Berckmans facsimile
 321. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 322. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 323. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 324. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 325. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 326. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 327. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 328. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (anoniem) (1647) teksteditie; facsimile
 329. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 330. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 331. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 332. Iohanna Grey, of gemartelde onnoselheyt (1648) door Joachim Oudaan teksteditie; facsimile
 333. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 334. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 335. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 336. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 337. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 338. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 339. Edissa (1649) door Joris Berckmans facsimile
 340. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 341. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 342. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 343. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen teksteditie; facsimile
 344. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 345. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 346. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 347. Koningh Konradyn en hartoogh Frederijck (1649) door Joachim Oudaan teksteditie; facsimile
 348. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 349. Beemsters dank-offers (1649) door Hendrik Jacobsz. Soeteboom facsimile
 350. Singende klucht van Pekelharing in de kist (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; idem (herdruk ca. 1740) teksteditie; facsimile
 351. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) (anoniem) teksteditie; facsimile
 352. Asotus, of den overtollighen jongelingh (1650) door een maet-lievende Geest van A.V.H. teksteditie; facsimile
 353. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 354. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 355. De gestrafte kroonzught (1650) door Dirck Pietersz. Heynck facsimile
 356. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 357. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 358. Constans (1651) door Joris Berckmans facsimile
 359. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 360. De krooning van Darius (1651) door Pieter Dubbels facsimile
 361. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 362. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 363. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 364. Voorspoedige wapenen van de vreese des heeren. Leopoldus afgebeelt in Iudas Machabaeus (1652) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 365. D. Ioannis Chrysostomi Patriarchae Constantinopolitani gloriosa reductio, inconcussa libertas, piissima mors (1651) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 366. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 367. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 368. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 369. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 370. Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen (1653) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 371. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 372. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 373. Pastor-fido verduyts (ca. 1653) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 374. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 375. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 376. Don Jan de Tessandier (1654) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile
 377. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 378. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 379. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 380. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 381. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile; idem (ca. 1667) facsimile
 382. Den geheymen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 383. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 384. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door de Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 385. Den heylighen Ioannes Chrysostomus patriarch van Constantinopolen (1656) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 386. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 387. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 388. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 389. Spel van Homulus (herdruk 1656) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1661) teksteditie; facsimile
 390. Bly-eyndige-kyvagie van Mr. Houtebeen met Els syn wyf (1657) door P.D. Caron teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1658) facsimile
 391. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 392. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie; idem, programma
 393. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 394. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 395. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 396. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 397. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 398. Den grooten Tamerlan, met de doodt van Bayaset de I, Turks keyser (1657) door Johannes Serwouters facsimile
 399. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door J. Aelhuisen naar Jan Vos teksteditie; facsimile
 400. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 401. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 402. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 403. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 404. Singende klucht van Domine Johannes, ofte den jaloersen Pekelharingh, uitgave Otto Barentsz Smient (1658) (anoniem) teksteditie; facsimile; Iohannes Pekelharing, uitgave Jacob Lescailje teksteditie; facsimile
 405. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 406. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 407. Cara (1659) door Joris Berckmans facsimile
 408. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 409. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 410. Klucht van de verliefde grysert (1659) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 411. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 412. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 413. Philantus (1659) door Nicolaes Geeraerdts facsimile
 414. Vlaemsche vrede-vreucht verthoont door Vlaemsche Maeght (1659) door Joos Lambrecht teksteditie; facsimile
 415. Klucht van Krijn Onverstant (1659) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie; facsimile
 416. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 417. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 418. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 419. Klucht van de koeck-vreyer (1659) teksteditie; facsimile
 420. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 421. Isaacius van Grieckenlandt (1660) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 422. Manasses conick van Juda (1660) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 423. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 424. Vlaemsche vrede-feeste (1660) door de Rederijkers van Brugge facsimile
 425. Het eerste deel van den half-backen Fop (1660) door D.S. teksteditie; facsimile
 426. Het tweede deel van Fop (1660) door D.S. teksteditie; facsimile
 427. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 428. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 429. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 430. Joseph venditus (ca. 1660) afgeschreven door Jacobus de Keghel facsimile
 431. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 432. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 433. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 434. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 435. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 436. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 437. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 438. Vertooningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (1660) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 439. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 440. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 441. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 442. Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574 (1661) door Joost Claerbout facsimile
 443. Ongeluckige liefde van de koninginne Dido (1661) door de Jacob van der Does teksteditie; facsimile
 444. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 445. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 446. Key-klucht van jock en ernst, op de steen-uyle-vlucht deser wereldt (1661) door Everard Meyster teksteditie; facsimile
 447. Sedecias (1661) door de Rederijkers (Barbaristen) van Kortrijk facsimile
 448. Lammert Meese, of klucht van de melck-boer (1661, 4°) door Adriaan van Steyn teksteditie; facsimile
 449. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 450. De Gotschen Noran (1661) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 451. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 452. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 453. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 454. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 455. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 456. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaan Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 457. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 458. De klucht van ’t kalf (1662) door Joost Claerbout, ed. Pieter Timmers (Amsterdam) teksteditie; idem, ed. Henrick Smidt (Middelburg) teksteditie; facsimile
 459. Oresto verdruckte onnooselheyt; en de ramp-salige Sibyna (1662) door Joost Claerbout facsimile
 460. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 461. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 462. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 463. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 464. De bedriegery van de licht-verkeerde boef (1662) door I.N.S.L.M.N.S. teksteditie; facsimile
 465. Xenophon (1662) door de Jezuïeten van Aalst facsimile
 466. Christelycke vraecke in Wamba coninck der Gothen in Spaignien (1662) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 467. Den H. Xaverius apostel vanden Oosten onderwijser ende Patroon der Ionckheyt (1662) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 468. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1662) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 469. Den volstandigen minnaer (1662) door Adriaan van Steyn teksteditie; idem (herdruk 1669) teksteditie
 470. De verwarde tydt, of bedroge gierigheid (1662) (anoniem) teksteditie; facsimile
 471. Saligh eynde van Philemon, Appolonius, Arianus (1663) door de Barbaristen van Aalst facsimile
 472. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 473. Sauls vall tot David’s klimm’. (1663) door de Catharinisten van Aalst teksteditie; facsimile
 474. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 475. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 476. Goddeloosheyt ghestraft in Sedecias, Coninck van Ierusalem (1663) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 477. Straffe der goddeloose ondancbaerheyt in Ioas Coninck van Ierusalem en Iuda Anno Mundi 3120 door J. Mattelaer en de Kruisbroeders van Kortrijk (1663) teksteditiefacsimile
 478. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 479. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 480. De klucht van de gekuypte vryster (1663) door H.d.G. teksteditie; facsimile
 481. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 482. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 483. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 484. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 485. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 486. Manasses goddeloos, gestraft, ende bekeert (1664) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 487. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 488. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 489. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 490. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 491. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 492. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 493. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 494. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 495. Hermenegildus sone van den Coninck der Visigothen (1665) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 496. Clodoaldus een prince van Denemarck syn verlooren kinderen, ende het H. Christen gheloove vindende door toedoen vanden keyser Carolus Magnus (1665) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 497. Vyt-sinnighe vraeck-gierighdeydt ofte Syroes vertoont op den sin van Horatius (1665) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 498. Wereltsche ghenoechte is als eenen droom naer ’tontwaecken; psal. 72. (1665) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 499. Medea, off wraek van verlaete min (1665) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 500. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 501. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 502. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 503. Verstelde en herstelde wet (1665) door J. Zoutman teksteditie; facsimile
 504. Vryagie en Trouw of de klucht van Kreelis Crynen en Iuffr. Iennema (1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 505. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 506. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 507. Clodoaldus visu ac prole orbatus utriusque restitutione felix (1666) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 508. Iephte Israelis iudex (1666) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 509. De ongheluckighe eersucht van Adonias het ryck syns vaders voor den tyt betrachtende in wiens plaetse Salomon ghestelt wort (1666) door de Jezuïeten van Cassel facsimile
 510. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 511. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie; facsimile
 512. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 513. Cenobia; met de doodt van kaizer Aureliaen (1667) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 514. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 515. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 516. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 517. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 518. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 519. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 520. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 521. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 522. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 523. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 524. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 525. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 526. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 527. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 528. Pitias ende Philotis (1669) door Joris Berckmans facsimile
 529. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven teksteditie; facsimile
 530. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 531. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien, herdruk 1661)
 532. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 533. De gewroke Lucretia (1669) door Jan Neuye teksteditie; facsimile (KBH); (UBA); idem (herduk 1669) facsimile
 534. Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1678) facsimile; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 535. Den moetwilligen boots-gesel (1669) door Jacob Sammers teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1714) teksteditie
 536. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 537. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 538. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 539. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 540. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 541. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 542. De betooverden mensch 1670) door Claude de Grieck facsimile
 543. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 544. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 545. Amphitrion (1670) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 546. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaan Peys teksteditie
 547. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie
 548. Klucht van de list sonder voordeel (ca. 1670) door Evert Luydens teksteditie facsimile
 549. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 550. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 551. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 552. Bedrogen lichtmis (1671) door Jan de Mol teksteditie; facsimile
 553. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 554. Voor- en naspel bij De malle wedding (1679) teksteditie; facsimile
 555. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 556. De bedrooge schaakers (1672) door Pieter Adriaanse Codde teksteditie; facsimile
 557. I.A. Comenius verrezen hondschen Diogenes (1672) door Frans van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 558. Grooten Robbert (1672) door Pieter Rixtel facsimile
 559. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 560. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 561. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 562. De spreekende geest van Jan de Wit (ca. 1673) door H. van Bulderen facsimile
 563. Gerardus (1673) door de Augustijnen van Gent facsimile
 564. De siecke gravinne (ca. 1673) (anoniem) facsimile
 565. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 566. De Min in ’t Lazarushuis door Willem Godschalck van Focquenbroch (1674) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 567. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 568. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 569. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 570. De bedroge dienstmaegd, of verkogte trou (1675) door H. van Bulderen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 571. Gentilhome bourgois, ofte burgerlycken edelman (ca. 1675) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem {herdruk 1700) teksteditie; facsimile
 572. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 573. Cluchte van een misluckt overspel (ca. 1675) door Cornelis de Bie facsimile
 574. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 575. Het Voorburghs snoep-reysje, of klught, van’t gestoorde paertje (ca. 1675) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1685) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) facsimile
 576. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 577. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 578. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 579. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie
 580. Mithridates, koning van Pontus. (1678) door Christoffel Pierson teksteditie; facsimile
 581. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 582. Voorspel, [op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar] vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692, in Pluimer: Gedichten) teksteditie
 583. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie; facsimile
 584. Iosaphat en Barlaam (1678) door Francis Bernard Weers teksteditie; facsimile
 585. Het school van de mannen (ca. 1678) door A. van Bulderen facsimile
 586. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 587. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 588. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 589. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 590. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 591. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 592. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 593. Mitridates, koningk van Pontus (1679) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 594. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 595. De bedrooge vryjers (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 596. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 597. Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt (1679) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 598. Klucht van de bedroge gasten (1679) (anoniem) teksteditie; facsimile
 599. De spookende weeuwtjes (1679) (anoniem) facsimile
 600. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 601. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 602. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers teksteditie facsimile
 603. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 604. Belachelyck misverstant, ofte boere-geck (ca. 1680) door Guillam Ogier teksteditie
 605. L’advocat sans estude. D’advocaet sonder study. Door Molliere (1680) door Adriaan Peys facsimile
 606. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1682) teksteditie; facsimile
 607. De gemaeckte rouw (1680) door Adriaan Peys facsimile
 608. Scapyn (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 609. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 610. Het aenghenaem divertissement van de twee honden aen een been, ofte Truyken myn lief (anoniem, ca. 1680) facsimile
 611. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 612. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1680) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 613. De ghetrouwe liefde van Ansberta tot Bertulfus (1680) door de Predikheren van Lier facsimile
 614. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 615. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 616. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 617. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 618. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 619. ’t Gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 620. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 621. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 622. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers teksteditie; facsimile
 623. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 624. De hooveerdicheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 625. De gierigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 626. De Onkuysheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 627. Haat en nydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 628. De Gulsigheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 629. De Gramschap (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 630. De Traegheydt (1682) door Guillam Ogier teksteditie
 631. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 632. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 633. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 634. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 635. Ganda ethnica (1683) door de Augustijnen van Gent facsimile
 636. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 637. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 638. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 639. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 640. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 641. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie
 642. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Rijk facsimile
 643. Een aardige en vermakelyke klucht van Bremer Hans (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile
 644. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 645. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 646. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 647. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 648. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile; idem (herdruk ca. 1710) facsimile
 649. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 650. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 651. Het studenteleven (1684, vignet Latet utilitas) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; (idem met vignet Niet zonder vlekken) teksteditie; facsimile;
 652. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 653. Conflictus Thaliae et Barbariei. Dat is, stryd tussen Thalie en Barbaries (1684) door Pieter Rabus naar Latijn van Desiderius Erasmus teksteditie; facsimile
 654. De verwaande Hollandsche Franschman (1684) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) facsimile
 655. Agamemnon (1684) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 656. Bajazet (1684) door Frans Rijk teksteditie
 657. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 658. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 659. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 660. De románzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 661. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 662. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 663. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1685) door Govert Bidloo facsimile
 664. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 665. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 666. Krispyn muzikant (1685) door Pieter de la Croix teksteditie; facsimile
 667. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 668. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 669. Genserik (1685) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile;
 670. Herodes en Mariamne (1685) door Katharina Lescailje teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile
 671. Krispyn, poeet en officier (1685) door Joan Pluymer teksteditie; facsimile
 672. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 673. Markus Antonius en Kleopatra (1685) door E. Webber teksteditie; facsimile
 674. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 675. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 676. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 677. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 678. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 679. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 680. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 681. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 682. Wenseslaus koning van Poolen (1686) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) teksteditie; facsimile
 683. Roeland (1686) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 684. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 685. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile; idem, herdruk ca. 1715 teksteditie; facsimile
 686. Cleomenes (1687) door David Lingelbach teksteditie; facsimile
 687. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin teksteditie; facsimile; idem (gedeeltelijk andere zetsel) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 688. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door de Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 689. Myrrha, of de gestrafte bloed-schande (1688) door Abraham Bogaert facsimile
 690. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 691. Tobias (1688) door Elisabet Hartloop teksteditie; facsimile
 692. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 693. Herkules en Dianira (1688) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) door Katharina Lescailje facsimile
 694. Het gasthuis der gekken (1688) door Jasper Lemmers facsimile
 695. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsimile
 696. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 697. Adriaan en Alida, ofte de herstelde min (1689) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 698. De gelukte list (1689) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 699. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 700. Bellamante, of de minsiecke juffer (1689) (anoniem) teksteditie; facsimile UBL en UBA)
 701. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 702. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 703. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 704. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 705. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1803) teksteditie
 706. Mustapha, of de wellustige gouverneur (ca. 1690) (anoniem) facsimile
 707. School voor de jaloerschen. Uit het Fransch van Mollière (1691) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 708. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 709. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 710. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 711. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 712. Herculis Averno domito ac caelo sustentato apotheosis (1691) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 713. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 714. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 715. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 716. Triomphe de l’amour divin sur l’ambition; sera representée en Alexandre Fils du Roy d’Ecosse (1692) door de Jezuïeten van Sint Winoxbergen facsimile
 717. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile
 718. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 719. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 720. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 721. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 722. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 723. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 724. Ariadne (1693) door Katharina Lescailje facsimile; idem (herdruk 1731) facsimile
 725. Verwellecominghe aen hertogh Maximiliaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 726. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile (KBH); facsimile (UBA); facsimile (UBL)
 727. Bedroghe giricheyt in Judas ende bedwonghe vrintschap in Pilatus (1694) door Cornelis de Bie facsimile
 728. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 729. Joseph van syne broeders ghekent (1694) door de Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 730. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 731. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 732. Mithridates (Nederlands) en Mithridate (Frans) (1695) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 733. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 734. Themistocles (Nederlands en Frans) (1696) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 735. Sandryn ende Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 736. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 737. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 738. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 739. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 740. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 741. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 742. De martelie der seven Machabe’en, van hunne moeder Salamone ende Eleazar (1697) door Peter Smidts facsimile
 743. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 744. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 745. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 746. Sophonisba (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 747. Sedecias (1698) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 748. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 749. Wysheid en Zotheid (1699) door Hendrik Halmael facsimile
 750. De mansmoêr (1699) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 751. Regulus (1699) door François de Kaarsgieter facsimile
 752. David ad speluncam Engaddi (1699) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 753. Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk (1699) door François de Kaarsgieter teksteditie; facsimile
 754. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 755. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 756. Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde (1700) door J. Acket teksteditie; facsimile
 757. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie; facsimile
 758. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 759. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 760. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 761. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 762. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile KBH, UBL
 763. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (anoniem, naar Matthijs Gramsbergen) (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ex. KBH); facsimile
 764. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk teksteditie; facsimile
 765. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 766. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 767. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 768. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 769. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 770. De gekroonde na haar dood (1701) door François de Kaarsgieter facsimile
 771. De bedrooge woekeraar (1702) door Abraham Alewyn teksteditie; facsimile
 772. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 773. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 774. Diogenes Romanus en Diogene Romain (1702) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie facsimile
 775. De klugtige schoenlapper, of de nieuwe hondeslager (1702) door Cornelius Schrevelius teksteditie
 776. Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen (1703) door Abraham Alewyn facsimile
 777. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 778. Den vreedsamighen Abraham (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 779. Abraham le pacifique (1703) door de Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 780. Baltassar koninck van Babylonien en Balthasar roy de Babylone (1703) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 781. De bedrogen dienstmaagt, of de bok voor de kruywagen (1704) (anoniem) facsimile
 782. ’t Vermakelijk thee geselschap, zynde het twede deel van de bedrogen dienstmaagt, of de bok voor de kruywagen (1704) (anoniem) facsimile
 783. Crispyn, bedrieger, of de gewaande baron (1705) door Hendrik Halmael facsimile
 784. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 785. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 786. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 787. Geluckige en ongeluckige minne-strydt (1706) door J. Acket facsimile
 788. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 789. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 790. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 791. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 792. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 793. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 794. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 795. De zedemeester en kantoorknegt, bedriegers (1707) door Hendrik Halmael facsimile
 796. De ondergang van Eigenbaat. Zynde een gevolg van de Tieranny van Eigenbaat (1707) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 797. Ondergang van Eigenbaat (1707) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1708) facsimile
 798. De verstoorde serenade (1708) door François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) teksteditie; facsimile
 799. ’t Ondekte verraad (1708) door Cornelis van Ryssen teksteditie
 800. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 801. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 802. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 803. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 804. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 805. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 806. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 807. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 808. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 809. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 810. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 811. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 812. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 813. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 814. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 815. De gewaande droes (1711) door Abraham Bogaert teksteditie; idem (herdruk 1711) teksteditie; facsimile
 816. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 817. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 818. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 819. Everwachus tragico-comoedia (1711) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 820. Den omvergiffenis biddende hoorndrager (1711) door J.P.M. facsimile
 821. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 822. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 823. De gehorende schout (1712) door Hermanus van den Burg teksteditie; facsimile
 824. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 825. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie; facsimile
 826. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 827. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 828. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 829. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile
 830. Chaerea (1712) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 831. Joseph fratres agnoscens (1712) door de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 832. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 833. Edelmoedige Laodice, koningin van Arménien (1712) door Christoffel Pierson facsimile
 834. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 835. Rhadamistus en Zenobia (1713) doorAbraham Bogaert facsimile
 836. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 837. De gestrafte Pasquyn (1713) door de Hendrik van Halmael facsimile
 838. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 839. S. Joannes Gualbertus (1713) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 840. Joseph agnitus (1713) door de Jezuïeten van Brussel teksteditie; facsimile
 841. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Rijk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 842. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 843. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 844. Geta (1713) door Katharina Lescailje en Jan Haverkamp facsimile; (idem, herdruk 1731) facsimile
 845. Don Ferdinand, oft Spaenschen sterrekijker (1714) door Barbara Ogier teksteditie
 846. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 847. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 848. De vermomde minnaar (1714) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie
 849. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 850. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 851. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 852. Krispyn dragonder (1714) door Frans Rijk facsimile
 853. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 854. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 855. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 856. Waarheid en Loogen (1699) door Hendrik Halmael facsimile
 857. De gewaande krygsman of nieuwmodesche minnaar (1715) door Jan van Hoven teksteditie; facsimile
 858. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 859. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 860. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 861. Dronken Brechtje (ca. 1715) door Jan van Elsland facsimile
 862. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 863. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 864. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 865. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 866. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 867. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 868. De toverende student met den horendragende meulenaar (ca. 1715) (anoniem) teksteditie
 869. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 870. De panlikker (1716) door Hendrik van Halmael facsimile
 871. Natalia en Adrianus, zegen-praelende over ’t heydendom (1716) door de Rederijkers van Kortrijk facsimile
 872. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 873. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 874. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile (bis)
 875. Athalia (1716) door Frans Rijk teksteditie
 876. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 877. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 878. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 879. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 880. De schoonste, of het ontzet van Schevening (1717) door Johan Bruynestein of door Dirck Buysero facsimile
 881. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 882. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 883. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 884. Jephte tragoedia (1717) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 885. Cyrus (1717) door de Jezuïeten van Lille facsimile
 886. Krispyn, medevryer van zyn heer (1717) door Johannes Koenerding teksteditie;facsimile
 887. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 888. Gheluckighen op-gangh, voorspoedighen voort-gangh, ende ramp-salighen onder-gangh van den vermeten, trotsen, ende vraeck-suchtighen Holofernes, Oppersten Hooft-man van het Leger des op-geblasen Koningh Nabuchodonosor, Ghesnevelt onder syn eyghen bloedt-dorstigh sweert door de vroomdadighe, ende noyt ghenoegh ghepresen heldinne Judith, voor de berende stadt Bethulien in syne veldt-hutte (ca. 1717) door Anton Flas facsimile
 889. Certamen Tragoediam inter et Comoediam (1717) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 890. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 891. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 892. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 893. De ingebeelde dood (1717) door Hendrik van der Zande facsimile
 894. Harderszang op den Vrede (herdruk 1718) door Hermanus van den Burg teksteditie
 895. Crispyn, Mogol, of de gewaande Turk (1718) door Jacob Cleyburgh teksteditie; facsimile
 896. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 897. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 898. De onbarmhertige huisheer, of de bedrogen gierigaard (1718) door Jan Verley teksteditie; facsimile
 899. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 900. De verheerlyckte schoenlappers, ofte de gecroonde leerse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen teksteditie; facsimile; door Christopher Joby vertaald in het Engels
 901. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 902. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 903. B. Aloysius Gonzaga (1719) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 904. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 905. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 906. Hester (1719) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 907. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 908. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 909. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 910. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 911. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 912. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 913. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 914. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 915. Craesus Lydorum rex (1720) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 916. Alexander en Mathildis (1720) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 917. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 918. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie; facsimile
 919. De windhandel of Bubbles compagnien (1720) door Gijsbert Tysens, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), facsimile; idem, tweede druk facsimile; idem, derde druk facsimile
 920. De bedriegelyke actionist, of de nagthandelaars. Zynde het vervolg van den wind-handel (1720) door Gijsbert Tyssens, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), facsimile; idem, tweede druk facsimile; idem, derde druk facsimile
 921. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile; idem, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), facsimile; idem, tweede druk facsimile; idem, derde druk facsimile
 922. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile; idem, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), facsimile; idem, tweede druk facsimile; idem, derde druk facsimile
 923. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie; facsimile; idem in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), facsimile; idem, tweede druk facsimile; idem, derde druk facsimile
 924. De actionisten reisvaardig naar Vianen, of ’t uiteinde der windnegotie (1720) door Gijsbert Tyssens, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), facsimile; idem, tweede druk facsimile; idem, derde druk facsimile
 925. Nederland in gekheit (1720) door Jacob Clijburgh (Kleyburg of Clyburg), in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), facsimile; idem, tweede druk facsimile; idem, derde druk facsimile
 926. Krispyn bedrieger, en bedrooge actionist (1720) door Jacob Clijburgh, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), facsimile; idem, tweede druk facsimile; idem, derde druk facsimile
 927. De wind-negotie, of invendutie-papier onder oud goed te koop (1720) door Jacob Clijburgh, in Het groote tafereel der dwaasheid (1720), facsimile; idem, tweede druk facsimile; idem, derde druk facsimile
 928. Het ingebeelde huuwelyk door eigenbaat, zynde het vervolg van De weergadeloze bedrieger ontmaskerd, of de valsche boekhandelaar in zyn aard en weezen ontdekt (ca. 1720) door Gijsbert Tysens facsimile
 929. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 930. Den H. Lambertus bisschop van Luyck, ghedoodt van Dodo, door het toe-doen van syne vraeck-gierige suster Alpaïs (ca. 1720) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 931. Het scheeps leven (herdruk ca. 1720) door Cornelis van der Gon teksteditie; facsimile
 932. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 933. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 934. Joseph, treur-spel (1721) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 935. Achas (1721) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 936. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 937. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 938. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 939. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Rijk teksteditie; facsimile
 940. Gestrafte vrygeest (1721) door Jacob van Ryndorp facsimile
 941. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 942. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 943. Achan (1722) door de Jezuïeten van Belle teksteditie
 944. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door de Jezuïeten van Belle teksteditie
 945. Athanasius (1722) door de Augustijnen van Gent facsimile
 946. Clodovaeus coninck van Vranckryck (1722) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 947. Chrysomisus (1722) door de Jezuïeten van Brussel facsimile
 948. Cosmophila (1722) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 949. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 950. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 951. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 952. Joseph (1723) door de Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 953. Aepytus (1723) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 954. Constantia (1723) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 955. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 956. De driftige minnaars, of arglistige juffrouw (1723) door Adriana van Ryndorp teksteditie; facsimile
 957. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 958. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 959. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 960. Joseph door syne broeders vercoght aen d’Ismaëliten (1724) door de Jezuïeten van Belle teksteditie facsimile
 961. Caecus à nativitate (1724) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 962. Manlius Torquatus (1724) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 963. David tragoedia (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 964. Chremes filium suum Chaeream philosophiae animum cupiebat adjungere (1724) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 965. Jacob et Esau (1724) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 966. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 967. Cn. Pompeius (1725) door de Jezuïeten van Aalst facsimile
 968. Joas konink van Juda (1725) door de Jezuïeten van Brugge facsimile
 969. Jesulum inter et Mariam ac Josephum quotidianum commercium (1725) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 970. Joseph (1725) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 971. Jepthé (1725) door de Jezuïeten van Sint Winoxbergen facsimile UA; facsimile Kortrijk
 972. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 973. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 974. Het verlost Bethulien (1726) door de Jezuïeten van Belle facsimile
 975. Cyrus tragoedia (1726) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 976. Jonathas (1726) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 977. De trotse, ongheruste ende bloedtgierighe dobbelheyt van Aretaphila, door de goddelycke rechtveerdigheydt ghestraft. (1727) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 978. Catilina (1727) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 979. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 980. Coliphonius comoedia (1728) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 981. Jonathas Apphus (1728) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 982. Constantini Orientis Imperatoris tragoedia (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 983. Core, Dathan et Abiron (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 984. Solymannus (1728) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 985. Krispyn soldaat, koopman en advokaat (1728) door Jacob van Ryndorp facsimile
 986. Adallas coninck van Thracien, ofte de stantvastige Olmpie (1728) door J.U. Swartsen teksteditie
 987. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 988. Cyrinus (1729) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 989. Calvinus (1729) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 990. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 991. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 992. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 993. Christus judex (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 994. Jaddus (1730) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 995. Thomas (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 996. Torquatus in filium severus pater (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 997. Athalia (1730) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 998. Jonathas (1730) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 999. Jan de Plug, en Kaat de Brakkin (herdruk 1730) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1000. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 1001. Marcus Attilius Regulus (1730) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1002. Jephtias (1730) door de Jezuïeten van Duinkerken facsimile
 1003. Amasias (1730) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1004. Fuga saeculi in Petro de Morono (1730) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1005. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 1006. Philomachus comoedia (1731) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1007. Kassandra (1731) door Katharina Lescailje teksteditie; facsimile
 1008. De hellevaart van dokter Joan Faustus (1731) door Jacob van Ryndorp teksteditie; facsimile
 1009. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 1010. Νεοκεφαλαιώσεως error (1732) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1011. Jonathas et David (1732) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1012. Joannes Michael ende Ignatius (1732) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1013. Jovianus (1732) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1014. Domitianus (1732) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1015. Nicocles et Periander (1732) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1016. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door de Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 1017. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 1018. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 1019. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 1020. Malherus ende Discreta (1733) door Dominicus Martinus Boeteman schoolmeester van Ieper facsimile
 1021. Athalia (1733) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1022. Achan (1733) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1023. Sisara (1733) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1024. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile KBH en UBL
 1025. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 1026. Jesus onder de leeraers (1734) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1027. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 1028. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1029. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 1030. Joseph van syne broeders verkocht (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1031. Sedecias (1735) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1032. De schoenlapper kapiteyn, of Krispyns koddige schakinge (1735) door Jan Gerrit Liepoldes teksteditie; facsimile
 1033. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 1034. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 1035. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 1036. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 1037. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 1038. Het bedurven huishouwen door Enoch Krook (1703) teksteditie; facsimile (1703) teksteditie; facsimile
 1039. Het eeuwgetyde van den Amsterdamschen Schouwburg (1738) door Jan de Marre teksteditie; facsimile
 1040. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 1041. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 1042. De vermomde Krispyn (1740) door Lodewijk de Graaf teksteditie; facsimile
 1043. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 1044. Jacobus (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1045. Umbra (1740) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1046. Den bekeerden heydenschen velt-heer Gallicanus, onder den grooten Keyser Constantinus (ca. 1740) (anoniem) facsimile
 1047. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Rijk facsimile
 1048. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 1049. De vlugt van Huig de Groot; uit het slot te Loevestein (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1050. Huig de Groot in ’t hof van Zweeden (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1051. Huig de Groot te Rostok (1742) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1052. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1053. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1054. Rosalia, sal vertoont worden door de Dochters van den Catechismus (1742) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1055. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 1056. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 1057. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde teksteditie; facsimile
 1058. Huig de Groot te Delft (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1059. Menalippe; of, de bevechter van zich zelve (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1060. De Siciliaansche vespers (1743) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1061. Jaromirus (1743) door de Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 1062. Adronicus (1744) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1063. Het rechtsgeding van Oldenbarnevelt, Hogerbeets en De Groot (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1064. Fausta (1745) door de Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 1065. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1066. De doodt van Achilles (1745) door Fredrik Duim teksteditie; facsimile
 1067. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1068. Bel tragi-comoedia (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1069. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1070. Thomas Apostolus (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 1071. Thomas Japon (1745) door de Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 1072. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 1073. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 1074. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1075. De vrouw, rechter en party van haar man (1746) door Adriaan Peys facsimile
 1076. Asmundus et Ausitus (1746) door de Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 1077. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 1078. Michael et Linus (1747) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1079. Hypocrita (1747) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1080. De swarte minnaers (ca. 1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 1081. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 1082. Jephtias treurspel (1748) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1083. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder teksteditie; facsimile
 1084. Promotie van Marten, door den professoor Joorisvaar. Dienende tot een voorspel voor de min in ’t Lazarushuys (1748) door Gerrit de Ridder teksteditie; facsimile
 1085. Heliodorus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1086. Titus et Domitianus (1749) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1087. Salomon unctus | gezalfd | Prodigus ad frugem revocatus | De verquister tot beternis gebragt (1749) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1088. Divina misericordia in Absalone, occiso fratre Amnone, a patre David in gratiam admisso (1750) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1089. Maria Stuart (1750) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1090. Samaria fame et obsidione liberata | bevrijd | Calistus (1750) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1091. Grootse Brechje (ca. 1750) teksteditie; facsimile
 1092. Klucht-spel van eenige besondere daeden van Uylspiegel (ca. 1750) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1093. De Rooms-moedigen Horatius, verwinnaer der Albaenen (1751) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1094. Mithridates (1751) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1095. L. Junius Brutus (Latijn en Nederlands) en Senex stolidè urbanus / Den plomp-beleefden ouden-man (1751) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1096. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door de Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 1097. Andreas et Bela | Obliviosus (1752) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1098. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1099. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1100. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 1101. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1102. Adonibezec (1754) door de Jezuïeten van Maastricht facsimile
 1103. Den hongers-noodt van Samarien (1755) door de Jezuïeten van Maastricht facsimile
 1104. Lubbert Lubbertse dommen knecht (1755) door de Jezuïeten van Maastricht facsimile
 1105. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 1106. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 1107. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 1108. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 1109. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 1110. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1111. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1112. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1113. Den waersegger van het dorp (1758) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1114. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 1115. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 1116. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 1117. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 1118. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 1119. Lapsus Angelorum (1759) door de Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 1120. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 1121. Jacobus Machabaeorum natu-minimus (1760) door de Jezuïeten van Gent facsimile
 1122. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 1123. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1124. Noyt-gehoorde vreedheyt van de alderquaedste onder alle de vrauwen Elisabeth Koninginne van Engeland, tegen haere nichte Stuarta Koninginne van Schotland (ca. 1760) door de Jezuïeten van Ieper facsimile
 1125. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 1126. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 1127. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie
 1128. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 1129. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 1130. Tomyris, of de dood van Cyrus. (1763) door Izaac Bilderdyk teksteditie
 1131. Eliacim et Joachaz (1763) door de Jezuïeten van Mechelen facsimile
 1132. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 1133. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 1134. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 1135. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 1136. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 1137. Gedempte vraecke ende raempsaligen ondergang van Amurath door de Jonkheid van de Sint-Pietersabdij (Benedictijnen) te Gent (1767) facsimile
 1138. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 1139. Leo de Groote (1767) door de Juliana Cornelia de Lannoy teksteditie; facsimile
 1140. De inënting (1768) door Demokritophilus teksteditie; facsimile
 1141. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 1142. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 1143. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 1144. David en Salomon (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1145. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1146. Nabuchodonosor (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1147. Thomas Morus (1768) door de Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 1148. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 1149. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 1150. Stantvastige en triumphante bekeeringe van Euphemia dochter van Elias Coning van China (1769) door de Rederijkers van Nukerke; facsimile
 1151. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 1152. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 1153. De belegering van Haerlem (1770) door de Juliana Cornelia de Lannoy teksteditie; facsimile
 1154. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door de Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 1155. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 1156. Iphigenia in Tauris (1771) door Maria Geertruida de Cambon - van der Werken teksteditie facsimile
 1157. Carolus I Angliae rex decollatus (1771) door de Augustijnen van Gent facsimile
 1158. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 1159. De belegering van Groningen in het jaar 1672 (1772) door Anna van der Horst teksteditie; facsimile
 1160. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 1161. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 1162. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 1163. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 1164. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 1165. Isaak, of de afschaduwing des Heilands. (herdruk 1774) door Lucas Pater teksteditie
 1166. Het onbewoonde eiland. (1774) door Lucas Pater teksteditie
 1167. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 1168. Het feestvierend Leyden (1774) door Cornelis van Hoogeveen Jr. Gelimiteerde oplage voor de leden van het kunstgenootschap: teksteditie; facsimile; publieke editie: teksteditie; facsimile
 1169. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 1170. Monzongo, of de koningklyke slaaf (1774, 4°) door Nicolaas Simon van Winter teksteditie; facsimile
 1171. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 1172. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 1173. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 1174. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door de Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 1175. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door de Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 1176. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 1177. Bloed van Christus naer een droevige tragedie, aengerecht onder Bauduinus door Noradyn (1776) door de Rederijkers van Gent facsimile
 1178. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 1179. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 1180. De beloonde deugd, opera (1776) door het Leidse genootschap Veniam pro laude facsimile
 1181. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 1182. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 1183. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 1184. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 1185. Edipus, koning van Thebe (1779) door Willem Bilderdijk teksteditie; facsimile
 1186. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 1187. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 1188. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 1189. ’t Ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile en Mal Mortje Mal Kindje, of het bedorven ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1190. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 1191. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 1192. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 1193. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1194. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1195. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 1196. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 1197. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 1198. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 1199. De gelukkige dwaling (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:1) teksteditie; facsimile
 1200. De gedienstige (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:2) teksteditie; facsimile
 1201. De comedie bij geval, of de gefopten (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:3) facsimile
 1202. Het Indiaansch meisje (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:4) facsimile
 1203. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 1204. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon - van der Werken teksteditie; facsimile
 1205. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] teksteditie, facsimile; idem (herdruk 1786) teksteditie, facsimile
 1206. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 1207. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 1208. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1209. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile (UBA); (UBL)
 1210. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 1211. De Malabaarsche weduwe (1789) door Pieter Pypers teksteditie; facsimile; Byvoegselen en veranderingen in de Malabaarsche weduwe (1796) door Pieter Pypers teksteditie; facsimile
 1212. De dood van Edipus (1789) door Willem Bilderdijk teksteditie; facsimile
 1213. Johanna Gray (1789) door Petronella Moens facsimile
 1214. Dolsey en Amelia (1789) door Adriana van Overstraten facsimile
 1215. David en Batseba (ca. 1789) door Lullius Kuttasius (Pieter Boddaert?) teksteditie; facsimile
 1216. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 1217. Oedipus aan het hof van Admetus (ca. 1790) door Maria Geertruida de Cambon - van der Werken teksteditie; facsimile
 1218. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 1219. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 1220. De rampzaligen ondergang van Annaxartus, koning van Persien (ca.1790) door Pieter Francies de Grave teksteditie; facsimile
 1221. De gelukte list (ca. 1792) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1222. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1223. Rosalia (ca. 1793) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1224. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 1225. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 1226. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1227. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1228. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1229. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1230. De toverfluit (1799) door Jan Coenraad Meyer facsimile
 1231. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1232. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 1233. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 1234. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 1235. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 1236. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 1237. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile

U vindt hier verder:
 • Een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • Een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • Een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • De tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • Vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • Poëtae Heautontumorumenoi, Of, Penne-krygh tusschen de Reformateurs der Poëzy, en E.B.I.S.K.A. (1670) en Nieuwe-jaers-gift, aen Nil Volentibus Arduum en E.B.I.S.K.A. (1671). Twee pamfletten over een ruzie over toneel en de Amsterdamse Schouwburg uit 1670-1671. Ingeleid en uitgegeven door Marja Geesink met medewerking van Anton Bossers. De tekst is hier te lezen als pdf-bestand
 • De bewerking van Horatius’ Dichtkunst (1677) door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels (1681) door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • Een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • Een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘
  Costerproject’, bij het Huygens-Instituut. bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren, Delpher e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij Alain Riffaud: Répertoire du théâtre français imprimé au XVIIe siècle, César, Theatre classique, Gallica en DraCor (Frans, Duits, Spaans en Russisch). Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden. Italiaans toneel bij Corriere Spettacolo.

  Continue

  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in: CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Iris van Beveren * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Olga van Marion * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands