Frans Ryk: Theba•s. 1680.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton07157 - UBGent / Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

THEBAIS, OF Vyandlyke Broeders. TREURSPEL. Uit het Fransch van den Heere RACINE. [Vignet: fleuron] IN MAGNIS VOLUISSE SAT EST. GEDRUKT tot LEIDEN, ______________________ Voor de WEDUE PRINS, onder Őt Stadhuis, 1680.
Eteokles, Koning vanThebe. Polinices, Broeder van Eteokles. Jokaste, Moeder van de twee Prinsen, en Antigone. Antigone, Zuster van Eteokles en Polinices. Kreon, Oom van de Prinsen, en Prinsesse. Hemon, Zoon van Kreon, Minnaar van Antigone. Olimpe, vertroude van Jokaste. Attalus, vertrouweling van Kreon. Een Grieks Soldaat. Lyfwagt. Het Tooneel is te Thebe, in een zaal van het Koninklyke Paleis. Zy zyn dan heen, Olimpe? O duldelooze smart!
O gadelooze pyn! hoe drukt gy 's Moeders hart?
Moest ik een weinig rust met zoo veel zuchten koopen?
Een vloed van traanen hielt myn droevige oogen open
Zes maanden lang, en schiep ik nu vermaak ik rust?

Continue