Ursicula/Ceneton - Tafel-Spel van twee Personagien den eenen een Schipper genaemt Jaep-selden-t’huys ende d’ander een Boer Jasper-goet-bloet.
Tafel-spel van twe Personagien. Moetwilligh bedrijf een Krijghsman ende d’ander een Boer, geheeten den gemeenen Huysman
Weduwe Gysbert de Groot ca. 1700 | 1-16 | 17-32

TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot17 TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot18 TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot19 TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot20
TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot21 TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot22 TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot23 TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot24
TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot25 TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot26 TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot27 TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot28
TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot29 TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot30 TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot31 TafelspelenSchipperKrijghsmanDeGroot32