Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Jaargang 4, nummer 3 (mei 2004)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   ICT
   Colofon
 
ICT Nieuws

Projecten

Het project Opvolging Windows NT bevindt zich in een cruciale fase. De servervoorzieningen zijn in de laatste fase van oplevering, een test van de client-omgeving is gaande bij Sinologie. Elders in Forum meer hierover.

De ICT&O-projecten DigiTalenKlas en DigiBeeld zijn afgerond. De komende tijd zal er in beperkte mate ervaring worden opgedaan met deze applicaties voor respectievelijk Taalverwervingsonderwijs en Afbeeldingen in het cultuurhistorisch onderwijs, waarna ze volgend jaar breder kunnen worden ingezet.

Storingen

De laatste maanden zijn er diverse storingen opgetreden in een aantal diensten, als gevolg van beveiligingsincidenten. Deze storingen doen zich vooral voor buiten kantoortijd. Hierdoor is de webmail bijvoorbeeld in het Paasweekend niet beschikbaar geweest. Ook het studentendomein heeft te maken met storingen. Laatstelijk dinsdagavond 11 mei, toen er zoveel onrechtmatig netwerkverkeer plaats vond, dat het hele studentendomein niet meer functioneerde.

Een aantal van deze storingen hebben helaas een interne herkomst. Beveiliging van ict-voorzieningen tegen aanvallen van buitenaf Ún van binnenuit wordt daarom steeds urgenter.

Beveiligingsmaatregelen

Dit voorjaar heeft de dienst ICT een firewall in gebruik genomen, die de nieuwe serveromgeving moet afschermen tegen ongewenste aanvallen van buitenaf en binnenuit. Vanwege de uitfasering van de oude serveromgeving, is firewall-bescherming niet voorzien voor het huidige serverpark.

Wel is het plaatsen van een zogeheten spam-filter op de nieuwe en de huidige mailserver binnenkort voorzien, waardoor het aantal ongewenste mailtjes ingeperkt zal worden.

Op centraal niveau binnen de universiteit is verder een set 'minimale maatregelen' voor beveiliging afgesproken, die de komende jaren moeten worden doorgevoerd.

Maatregelen die hier onder vallen zijn:

  • stringenter licentiebeleid
  • geen dataverkeer van buiten via onversleutelde protocollen, zoals momenteel bij mail en ftp-toegang tot de web server
  • aangescherpt wachtwoordbeleid

Binnenkort krijgt u hierover nader bericht.

Europese aanbesteding PC's

De universiteit valt voor de inkoop van PC's onder de Europese aanbestedingsregels. Momenteel wordt de levering van PC's Europees aanbesteed. Naar verwachting zal de leveranciersselectie in juni worden afgerond.

De voorwaarden gelden voor alle geledingen van de universiteit. Het is dus niet meer toegestaan om op decentraal niveau via eigen inkoopkanalen PC-apparatuur aan te schaffen, omdat daarmee de aanbestedingsregels worden overtreden.

Printversie
Uw reactie
vorige pagina top pagina