Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Jaargang 4, nummer 3 (mei 2004)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   ICT
   Colofon
 
Oproep voor de universitaire verkiezingen 2004

Binnenkort kunt u uw stem weer uitbrengen tijdens de universitaire verkiezingen. Voor de studentgeledingen faculteitsraden worden reguliere verkiezingen gehouden en in verband met een vacerend lidmaatschap zijn er bij onze faculteit bovendien tussentijdse verkiezingen voor de personeelsgeleding. De kandidaatstelling is inmiddels achter de rug en in de periode van 25 mei tot en met 8 juni kunt u, evenals vorig jaar, op elektronische wijze via internet stemmen. Het www-adres dat hiervoor is opengesteld, luidt: www.stemmen.leidenuniv.nl.

In een brief van het Centraal Stembureau van 27 april 2004 hebben alle leden van de universitaire gemeenschap uitgelegd gekregen hoe dit in zijn werk gaat. Gezien het lage opkomstpercentage van vorig jaar (personeelsgeleding: 14,02%; studentgeleding: 15,57%) bestaat het vermoeden, dat niet iedereen zijn/haar ULCN-account gebruikt of kan gebruiken omdat bijvoorbeeld het wachtwoord is zoekgeraakt. Wanneer uw ULCN-account niet meer werkt, kunt u hierover contact opnemen met het faculteitsstembureau (Lipsiusgebouw, kamer 305), de lokale ict-helpdesk (Lipsiusgebouw, kamer 125) of de centrale helpdesk van de I-groep (toestel 7777). Aanpassing van het ULCN-account kan uitsluitend persoonlijk, onder voorwaarde van legitimatie worden uitgevoerd, dus niet telefonisch of per e-mail. Voor overige vragen of opmerkingen is een speciale mailbox geopend, te weten

Het faculteitsbestuur roept iedereen van harte op om dit jaar in groten getale zijn/haar stem uit te brengen, zodat een evenwichtige uitslag kan worden tegemoet gezien.

Printversie
Uw reactie
vorige pagina top pagina