Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Forum

Jaargang 2, nummer 3 (juni 2002)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   Colofon
   Archief
 

 

Kort Nieuws

Bestuurswisseling  Met ingang van 1 juni 2002 zal het faculteitsbestuur een gedeeltelijke vernieuwing ondergaan.
Prof. dr. Ton van Haaften is vanaf die datum tot 1 september 2005 benoemd als decaan; na afloop van zijn termijn zal hij zijn functie opnemen als hoogleraar taalbeheersing van het Nederlands.
Dr. Jef Jacobs zal hem opvolgen als directeur onderwijs en bestuurslid met portefeuille onderwijs; hij is benoemd voor een termijn van drie jaar.
Prof. dr. Erik Jan Zürcher blijft tot 31 augustus a.s. vicedecaan en portefeuillehouder onderzoek, en Anna Gramberg blijft eveneens tot die datum assessor.

       Falen de curricula
        moderne vreemde talen?
 

These pages are hosted by the Faculty of Arts, Leiden University
Pages created: 09.18.2002 Last update: 09.18.02 12:29:44
 For questions or suggestions: Webmaster