Continue

Twee heldinnenbrieven in de Bijdragen tot het Menschelijk geluk. Vierde deel,
Utrecht en Amsterdam, G.T. van Paddenburg en Zoon en M. Schalekamp, 1790.
De graaf van Egmond aan zijn echtgenote.
Oldenbarneveld aan Maria van Utrecht.
Gebruikt exemplaar: UBA Z 1197, IV 1790.
Continue
[p. 186]

X.

LAATSTE BRIEF

VAN DEN

GRAVE VAN EGMOND,

AAN ZIJNE

ECHTGENOTE,

Uit zijne Gevangenis.

Ik hoor de orkaan des doods rondöm mijn kerker loeien;
    Zij loeie huilend voord! — ’k verhef mij boven ’t lot!
Continue
[p. 484]

IX.

BARNEVELD

AAN

MARIA VAN UTRECHT.

Laat af, smeek geen tijran, nooit met uw druk bewogen!
    Geen MAURITS kent de deugd, hoe schoon haar glans ook zij;


Continue