Continue

Gebonden bij de Verzameling van Leydsche keur en hekeldichten van eenen echten Vrank en Vryen ouwerwetschen Patriot, met een bekorte sleutel. Van A°. 1783. tot A°. 1788. UBL 1171 F 22.
Zendbrief
Eerwaarde Jogchem Kraaijepoot,
Ontfang van Jonas Kikkersloot
Eerbiediglyk de groetenis;
Zoo het by u welvaarend is?
Dat zal my welgevallig zyn,
[...]
[p. 54]
Als dat hy, uit zyn kikkerpoel,
Een Snoeshaan, met een snoevers smoel,