Ahasuërus van den Berg Dominee te Arnhem UBA O 61-5050-5062
http://books.google.nl/books?id=KohMAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
1632 Sarbiewski, Maciej Kazimierz, 1595-1640 ¶
PROEVEN VAN POËETISCHE MENGELSTOFFEN, DOOR HET DICHTLIEVEND KUNTGENOOTSCHAP ONDER DE SPREUK: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT, EN PRIJSVAARZEN. Met Privilegie der Ed. Gr. Mog. Heeren staaten van Holland en Westfriesland. [Vignet: Kunstliefde spaart geen vlyt]. Bij C. VAN HOOGEVEEN, JUNIOR. MDCCLXXVI.
Continue
[p. 166]

AGRIPPINA

AAN HAAREN ZOON

NERO.

Het leven gaf ik u, en zoekt gij mijnen dood?
En dreigt uw zwaard, mijn zoon! mijn borst en mijnen schoot?
Mijn borst heeft u gezoogd, mijn schoot heeft u gedragen,
En mogen die u thans om geen ontferming vragen?
Maar neen. wie zulk gedrocht gebaard heeft en gevoed,
Krijgt loon naarwerk, zoo ’t eerst en bitterst op haar woedt.
                                                        A.V.D.B.***
Uit het Latijn van
    SARBIEWSKI.

Continue