Henryk Takama: Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe. Amsterdam 1664.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton08084 - Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog 31 pagina’s gedaan worden.

Continue

Wat Klugtigs.

VAN

Abram Kom Gaanewe.

Gedigt door

HENRIK TAKAMA,

AMSTERDAMMER.

Nooydt nog gespeeldt.

[Vignet: Fleuron].

t’AMSTERDAM,

_____________________

Gedrukt voor Joannes met de Wagen. Anno 1664.

[fol. A4v]

PERSOONAZYEN.

Eelaardt, een braaf-Rijk-Burgers kindt.
Abram, Eelaardts schaduw.
Marry, een Amsterdamse Waardin.
Waarenar, Eelaardts Vaader.
Ritsaardt, een losse bruyer.
Hoer Aal, een Hoerewaardin.
Elsje, een hupse Deern.
Geeraardt, de Schout.

                STOMME.
Trijntje, Marrys Meydt.
Hans, Marrys Knegt.
Lamaardt.
Snorker.
Puystneus.
} Diefleyers.

Het Spul speeldt in een Herberg, in een Hoerhuys, en op straat
ergens, van ’s middags tot ’s morgens toe.

Continue
[fol. B1r]

Wat Klugtigs.

VAN

Abram Kom Gaanewe.

Eerste Uytkomst.

Eelaardt, Abram.

Eel. ABram kom gaanewe.
Abr. Alree man, ik zelje niet beswijkken, mijn murwe kurkevaar.
Eel. Zetje dan vry schrap

Continue