Yede Jurjens: Den trotsen eedelman, of verstoorde minnaar.. Harlingen, 1709.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Cenetonnnnnn - UBGent / Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

DEN

Trotsen Eedelman

OF

Verstoorden Minnaar.

TREUR-SPEL.

DOOR

YEDE JURJENS.

Toneelswijse tot ARUM vertoont.

[Vignet: fleuron met beer].

Te HARLINGEN,

_________________________

Gedrukt by Frederik Schotsman, Boek-drukker aan
de Voorstraat. 1709.

Zijn meede te bekoomen tot Arum by den Autheur.

Hendrik, een Edelman, Vryer van Silvia.
Silvia, een Herderinne.
Tirsis, een Herder, Meede-vryer van Silvia.
Johannes, Prediker-Monnik, Broeder van Silvia.
Elisabet, Suster van Hendrik.
Jan, Dienaar van Hendrik.
Een Geest.
Twee Duivels stom.

Continue